Reportrar utan gränser upprepar hänsyn till allmänintresset i Estoniarättegång

Foto: Bendik Mondal

 

Göteborgs tingsrätt ska återigen pröva om lagen brutits när journalisten Henrik Evertsson och hans kollega Linus Andersson filmat det förlista passagerarfartyget M/S Estonia för en journalistisk produktion. Reportrar utan gränser (RSF) upprepar vädjan till åklagare och domstol att ta hänsyn till allmänintresset och det faktum att arbetet lett nya undersökningar kring Estoniakatastrofen 1994 då 852 personer dog.

Snart två år efter att Henrik Evertsson och hans kollega Linus Andersson ställdes inför rätta i Göteborgs Tingsrätt är det nu dags igen. Då friade tingsrätten eftersom man inte ansåg att svensk lag gällde när Henrik Evertsson och Linus Andersson filmade det förlista passagerarfartyget M/S Estonia med en fjärrstyrd kamera, från en tyskregistrerad båt.

Domen överklagades och hovrätten kom i februari i år fram till att man anser att svensk lag visst gäller. Därför måste rättegången i tingsrätten göras om.

”Estonia – fyndet som ändrar allt” en dokumentär som hade premiär på Discovery Networks i september 2020. I filmen visas ett fyra meter stort hål i skrovet på M/S Estonia. Uppgifterna framkom efter att Henrik Evertsson och ROV-operatören Linus Andersson filmat vraket med hjälp av en robotkamera på Östersjöns botten.

M/S Estonia förliste den 28 september 1994 och 852 personer från 17 länder drunknade. Det är den största havsolyckan i Östersjön i fredstid någonsin. Enligt den officiella versionen sjönk fartyget sedan bogvisiret öppnats upp under kraftig storm.

M/S Estonia ligger på internationellt vatten och sedan 1995 finns ett avtal för att skydda vraket som klassas som en grav. Avtalet är påskrivet av alla länder kring Östersjön, utom Tyskland.

Henrik Evertsson och Linus Andersson var medvetna om avtalet och valde i arbetet med dokumentärserien att färdas på ett tyskregistrerat fartyg. De dök aldrig själva på vraket, utan filmade med hjälp av en fjärrstyrd kamera, som inte heller trängde in i vraket. Allt skedde under övervakning av den finska kustbevakningen som inte ingrep.

Till RSF säger Henrik Evertsson att han intervjuade flera personer som ställde sig tveksamma till den officiella versionen till varför fartyget förliste. Det var alltså på journalistiska grunder som Henrik Evertsson ansåg det berättigat att filma vraket.

–  Att kunna granska myndigheters arbete är det journalistiska huvuduppdraget. Hur granskar man en haverirapport från 1997 om den delvis odokumenterade haveristen vilar ute på öppet hav? Man måste ta till grundläggande, etiskt avvägda, journalistiska metoder i syfte att inhämta den relevanta dokumentationen. Våra undersökningar gjordes mycket skonsamt för att inte störa gravfriden. De skador som dokumenteras i vår journalistiska produkt är omfattande och finns inte omnämnd i haverirapporten av 1997. Vi menar att denna omständighet utgör ett klart missförhållande, något som också skapat intresse för haverikommissionerna i tre länder att undersöka vraket på nytt.

Statens haverikommission har tagit del av filmmaterialet och nya undersökningar av vraket har sedan inletts. Likaså i Finland och Estland. För att göra nya dykningar vid vrakplatsen har också avtalet mellan länderna ändrats. Sedan juli 2021 är det möjligt att dyka på vraket så länge dykningarna bedrivs av en myndighet i Sverige, Estland och Finland, med avsikt att utreda fartygets förlisning.

– Oavsett vad som orsakat det hål i vraket som visas i serien har det lett till att de svenska, finska och estniska regeringarna anser att uppgiften är så viktig att de beslutat sig för att följa upp fyndet med nya undersökningar. Det visar hur viktig journalistik kan vara för att sprida information till inte bara allmänheten, utan även myndigheterna, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

– Vi vädjar till åklagaren och rätten att ta hänsyn till allmänhetens rätt till information. Henrik Evertssons arbete är ett svar på många av de omkomnas familjernas önskan om en vidare undersökning om vad som hände den där natten i september 1994. Journalisten har verkat för allmänintresset, säger Pavol Szalai, ansvarig för EU och Balkan på RSF:s internationella kontor i Paris, Frankrike.

Åtalet mot Henrik Evertsson och Linus Andersson prövas vid Göteborgs tingsrätt på måndag den 22 augusti. Reportrar utan gränser finns på plats vid rättegången.

Sverige rankas på plats 3 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.