Reportrar utan gränser upprepar vikten av att ta hänsyn till det journalistiska arbetet i Estoniamålet

Foto: Dplay
Åklagarmyndigheten har beslutat sig för att överklaga tingsrättens friande dom i målet om Estonias gravfrid. Reportrar utan gränser (RSF) upprepar sin vädjan till åklagare och domstol att ta hänsyn till det journalistiska arbete som lett till nya upptäckter kring förlisningen av M/S Estonia 1994. 
 

Det var en stor lättnad när Göteborgs tingsrätt den 8 februari friade journalisten Henrik Evertsson och ROV-operatören Linus Andersson för brott mot gravfriden i arbetet med dokumentärserien ”Estonia – fyndet som ändrar allt”. I arbetet filmades vraket av M/S Estonia på Östersjöns botten med en fjärrkamera som aldrig tog sig in i vraket. Dokumentärserien ledde till avslöjanden som gjort att regeringarna i Sverige, Finland och Estland öppnat för nya dykningar på vraket och nya utredningar som vad som ledde till förlisningen i september 1994.

– Att åklagaren skulle överklaga kommer kanske inte som någon stor överraskning. Rättslig tycks principen om huruvida en svensk lag står över folkrätten eller inte stå på spel, men sett till pressfriheten handlar det även om vikten av granskande journalistik i allmänhetens intresse. Vi upprepar därför vår tidigare vädjan att åklagaren och domstolen tar hänsyn till det arbetet, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Henrik Evertsson och Linus Andersson nekar till brott. I ett uttalande till RSF skriver Henrik Evertsson att ”Vi har emottagit uppgiften om att åklagaren önskar en prövning i högre instans. Vi vill inte kommentera eller recensera något utan vill respektera processen och vägen vidare. Vi nekar till att ha gjort något brottsligt i förbindelse med undersökningen av MS Estonias skrov”.

RSF kommer följa den fortsatta rättsprocessen, från den svenska, såväl som den finska sektionen, utöver organisationens internationella sekretariat i Paris.

– Journalister måste kunna undersöka känsliga ämnen. Det är vad undersökande journalistik handlar om. Det är därför bra att domstolen i Göteborg väljer att gå på försvarets linje, sa Jarmo Mäkelä, ordförande för RSF Finland, efter den friande domen tidigare i år.

– Det råder ingen tvekan om att Henrik Evertsson verkat för allmänintresset. Han har svarat på många av de omkomnas familjers önskan om en vidare undersökning om vad som hände den där natten i september 1994. Dagens friande dom är en seger för undersökande journalistik, sa Pavol Szalai, ansvarig för Europeiska unionen och Balkan på RSF i Paris, Frankrike.

M/S Estonia förliste den 28 september 1994 och 852 personer från 17 länder drunknade. Det är den största havsolyckan i Östersjön i fredstid någonsin. Enligt den officiella versionen sjönk fartyget sedan bogvisiret öppnats upp under kraftig storm.

Sedan 1995 skyddas vraket av ett avtal mellan Sverige, Finland och Estland som förbjuder dykning på vraket, som i avtalet klassas som en grav. Henrik Evertsson and Linus Andersson var medvetna om detta när de beslutade sig för att filma vraket.

Henrik Evertsson har själv sagt att han intervjuade flera personer som ställde sig tveksamma till den officiella versionen till varför fartyget förliste. Rent journalistiskt ansåg Henrik Evertsson att det därför var viktigt att filma vraket.