Reportrar utan gränser uttrycker solidaritet med Realtid inför förtalsförhandling

Foto:Realtid

Reportrar utan gränser vill tillsammans med Svenska journalistförbundet, Svenska PEN, Publicistklubben och ytterligare 20 internationella organisationer uttrycka sin solidaritet med den svenska tidningen Realtid, dess chefredaktör och två reportrar som stämts för förtal i Storbritannien. Detta inför förhandlingarna 24-25 mars om huruvida Storbritannien är lämplig jurisdiktion för fallet.

Tidningen Realtid har stämts av den svenska affärsmannen Svante Kumlin och hans företagsgrupp Eco Energy World (EEW), på basis av publiceringen av åtta artiklar förra året. Artiklarna ingick i en granskning av EEW inför en börsnotering i Norge – en fråga av stort allmänintresse.

Inför publiceringen kontaktade journalisterna Svante Kumlin och EEW för en intervju och möjlighet att ge sin bild av saken, men fick som svar flera hot om stämning. I november 2020 valde Svante Kumlin och EEW också att lämna in en stämningsansökan om förtal, till High Court i London, gentemot Realtid, tidningens chefredaktör och de två reportrarna bakom granskningen.

I ett uttalande i december förra året skrev Reportrar utan gränser, tillsammans med fyra andra internationella press- och yttrandefrihetsorganisationer att ”vi är oroade över att missbruk av juridiska metoder används för att skrämma journalister till tystnad”. De rättsliga åtgärderna fördömdes och klassades som SLAPP, eller missbruk av juridiska metoder för att tysta ansvarsutkrävande aktörer inom civilsamhället, som till exempel journalister.

Realtid är en svenskspråkig tidning, baserad i Sverige. Svante Kumlin är skriven i Monaco, men trots detta hävdar EEW att företagets affärsintressen i Storbritannien är så betydande att det är tillräckligt för att fallet ska prövas i London. Förhandlingarna inleds den 24 mars och förväntas vara avslutade vid lunch den 25 mars, men beslutet om huruvida Storbritannien är lämplig jurisdiktion lär dröja ytterligare.

Inför förhandlingarna vill vi, de undertecknande organisationerna, uttrycka vår solidaritet med Realtid. Vi är mycket oroade över att användningen av SLAPP i detta fall för att smutskasta journalisterna och försöka tvinga dem att avpublicera sina granskande artiklar.

Reportrar utan gränser (RSF)

Svenska Journalistförbundet

Svenska PEN

ARTICLE 19

Blueprint for Free Speech

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

The Daphne Caruana Galizia Foundation

English PEN

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

Global Witness

IFEX

Index on Censorship

International Media Support

International Press Institute

Justice for Journalists Foundation

National Union of Journalists in the UK and Ireland (NUJ)

Media Defence

Mighty Earth

OBC Transeuropa

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

PEN International

Publicistklubben

Protect