Reportrar utan gränser vädjar om respekt för pressfriheten

Tonläget efter valet har höjts väsentligt och bland annat journalister har hamnat i fokus för verbala attacker. Reportrar utan gränser oroas över utvecklingen och vädjar till politiker och ledarskribenter att ta pressfriheten i försvar, i stället för att försöka montera ner den.

Reportrar utan gränser oroar sig för det höjda tonläget mot journalister och medier i Sverige. Inom loppet av två dygn efter valdagen, den 11 september, har Linus Bylund, stabschef för Sveriges näst största politiska parti, Sverigedemokraterna (SD), sagt att de ska ägna sig åt ”journalistrugby” eller att ”knuffa journalister”, och meddelat att det nu är medias tur att dansa efter partiets pipa.

Uttalandena har uppmuntrats av den biträdande chefen för Svenska Dagbladets ledarredaktion, Peter Wennblad som anser att journalistkåren är för ”uppblåst” och behöver ”nålstick”. Något som inte bara hans journalistkollegor på tidningen reagerar på, utan även RSF som samarbetat med tidningen under pressfrihetens dag, 3 maj i år, till försvar för pressfrihet och utsatta journalister.

Tidigare andre vicetalman i riksdagen, Björn Söder (SD) har också hårt kritiserat SVT:s Aktuelltredaktion för opartiskhet och att public service i Sverige behöver reformeras i grunden. Detta är inte en okänd åsikt, då SD länge uttryckt att partiet vill strukturera om public service. RSF påminner om den rapport som kom ut 2020, om Hoten mot public service, där vi redogör för hur de olika politiska partiernas retorik gentemot just SVT, SR och UR utgör ett hot mot pressfriheten.

– Det vi ser just nu efter valet är mycket upprörande, hur representanter för den svenska demokratin och mediebranschen offentligt uppmuntrar till att folk ska knuffa på journalister och ta ner dem på jorden. Jag påminner om att journalisters arbete är just att granska makthavare, ställa dem till svars och verka för allmänintresset. Det är något som folkvalda politiker ska försvara, inte attackera, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

RSF vädjar till politiker och nyvalda ledamöter i riksdag, regioner och kommuner att ta pressfriheten i försvar, att respektera journalister och förse dem med det stöd och skydd de behöver för att kunna utföra sina arbeten. I Europa finns en rad exempel på länder där politikers höjda tonläge, såsom nu sker i Sverige, lett till ökad aggressivitet, mer hot, hat och trakasserier av journalister.

Det här är en farlig utveckling, som fortfarande kan stoppas i Sverige där såväl demokratin som pressfriheten än så länge är stark. I stället för att attackera journalister  – stötta dem och låt dem utföra sina arbeten. Det gynnar demokratin och de mänskliga rättigheterna.

På fotot: Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser
Fotograf: Jens Sølvberg