Reportrar utan gränser välkomnar motioner om Dawit Isaak

Fängslade journalisten Dawit Isaak

På kort tid har svenska politiker både i riksdagen och i Europaparlamentet lagt fram en motion respektive resolution om den fängslade svenska journalisten Dawit Isaak. Reportrar utan gränser välkomnar riksdagsmotionen med krav på en utredning om vad regeringen gjort för att få honom fri, och stödjer också Europaparlamentets resolution med krav på att han släpps.

Ledamöter från alla riksdagspartierna utom Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har lagt fram en motion med krav på att regeringen omedelbart tillsätter en undersökningskommission för att granska de olika metoder som använts för att få honom och de andra fängslade journalisterna i Eritrea fria.

Ledamöterna från Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och en oberoende ledamot vill också att riksdagen ställer sig bakom att Sverige bör verka för att EU ställer kraftfulla krav på Eritrea avseende mänskliga rättigheter i samband med biståndsinsatser till landet. De vill också att Sverige och EU gemensamt bör agera för att Dawit Isaak släpps fri.

Dawit Isaak är tillsammans med de andra journalister som fängslades samtidigt som honom i Eritrea de journalister som suttit i fängelse längst i världen, mer än 19 år. Reportrar utan gränser (RSF) har kämpat för att han ska släppas fri och komma hem till sin familj lika länge.

Redan 2016 föreslog RSF Sverige att riksdagen skulle sätta samman en undersökningskommission för att granska allt som gjort för att få Dawit Isaak fri.

– Eritrea bär hela ansvaret för vad som skett Dawit Isaak och att han hålls fängslad utan rättegång eller kontakt med omvärlden, men Sverige måste skärskåda sin egen roll. Vi har regelbundet skrivit till och arbetat med flera riksdagsledamöter för att få till en undersökningskommission. Det har nu gått fyra år sedan vi började, och det är verkligen dags. Det är vi skyldiga Dawit Isaak och hans familj, säger Björn Tunbäck, styrelseledamot i RSF Sverige, och som jobbat med att få Dawit Isaak fri sedan han fängslades.

Samtidigt som riksdagsledamöterna lagt fram sin motion om en undersökningskommission har de svenska Europaparlamentarikerna drivit igenom en gemensam resolution med krav på att Eritrea ska släppa Dawit Isaak fri.
I samarbete med en rad andra press- och yttrandefrihetsorganisationer delade RSF förra året ut Dawit Isaaks diktsamling till alla Europaparlamentariker.

– Vi välkomnar både de här initiativen, som är ett bevis på att vårt outtröttliga arbete för Dawit Isaak kan ge resultat. Nu hoppas vi bara att såväl den svenska regeringen och EU-kommissionen ser betydelsen i dessa initiativ och också ställer sig bakom kraven. EU:s bistånd till Eritrea är till exempel ett kraftfullt verktyg som ännu inte använts för att ställa press på Eritrea, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Eritrea ligger på plats 178 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.