Reportrar utan gränser välkomnar statligt stöd till medier i kristider

I början av året mottog Reportrar utan gränsers internationella sekretariat i Paris flera tweets från ett svenskt twitterkonto med kritik mot Sveriges placering i pressfrihetsindex. Bland annat ifrågasattes det statliga svenska press- och mediestödet.

Det var kring årsskiftet och veckan som följde som Reportrar utan gränsers internationella sekretariat (RSF) och ledamöter i organisationens ledning och styrelse taggades i flera tweets från ett svenskt twitterkonto med namnet Media Watchdogs of Sweden (MEWAS). Personerna bakom kontot ifrågasatte Sveriges placering på RSF:s pressfrihetsindex.

Uppmaningen överraskade de taggade personerna och medarbetarna på sekretariatet i Paris, i Frankrike. Pressfriheten i Sverige är generellt stark, men med vissa utmaningar. Just namnet på gruppen gjorde att kontakt togs med organisationens svenska sektion, RSF Sverige.

– Vi trodde först att det rörde sig om en seriös aktör med syfte att granska medier. Aktörer med liknande namn finns i andra länder, men vi konstaterade att namnet förvillade. Vad det egentligen handlade om var ett konto med kritik mot Sveriges covid-19-strategi, något som ligger utanför Reportrar utan gränsers mandat att kommentera, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Twitterkontots kritik mot Sveriges placering i pressfrihetsindex bygger på att personerna bakom kontot anser att svenska medier är köpta av staten för att sprida bilden av att den svenska regeringens strategi för covid-19 är den enda rätta. Det faktum att 2020-års ranking bygger på underlag och intervjuer från 2019 framkommer inte i kritiken. Hur indexet tas fram finns tydligt förklarat på Reportrar utan gränsers internationella hemsida.

Huruvida den pågående pandemin påverkat Sveriges placering på pressfrihetsindex lär synas i 2021-års index, med data från 2020, som publiceras senare i vår. Det faktum att Sveriges regering under pandemin valt att stärka det statliga stödet för media är dock positivt, snarare än negativt.

– Redan vid presentationen av 2020-års index i april förra året uppmanade Reportrar utan gränser alla världens stater att stärka stödet för media, eftersom människors rätt till information och fri, oberoende press är av yttersta vikt i tider av kris och pandemi, säger Erik Halkjaer.

Mottagare av statligt press- och mediestöd bör så klart vara redaktionellt oberoende från staten. Sverige har de senaste tio åren klättrat från 12:de plats i pressfrihetsindex, men de senaste två åren tappat två placeringar, till 4:de plats. Det beror framför allt på ökat hot, hat och trakasserier mot journalister på sociala medier. Tyvärr något som inte minskat under pandemin.

Den kritik som personerna bakom kontot framför mot Sveriges placering i pressfrihetsindex är ingalunda ny för pandemin, utan känns igen från tidigare år. Ofta handlar det om att det svenska press- och mediestödet är ett sätt för staten att kontrollera media och att andra länder i Europa, som till exempel Polen och Ungern, i själva verket har en starkare pressfrihet än Sverige.