Reportrar utan gränser vill att FN:s säkerhetsråd möts om situationen för journalister i Afghanistan

Reportrar utan gränser (RSF) ber FN:s säkerhetsråd att samlas för att diskutera situationen för journalister och media i Afghanistan. Säkerhetsrådet bör ta fram en plan för skydda landets journalistik, efter att talibanerna tagit makten. 

FN:s säkerhetsråd antog år 2006 resolution nummer 1738 och år 2015 resolution nummer 2222 för att skydda journalister. Med hjälp av dessa resolutioner kan nu säkerhetsrådet spela en avgörande roll i skyddet av journalister och media i Afghanistan. Endast ett samlat svar av flera regeringar är tillräckligt för att möta de stora utmaningar som afghanska journalister och mediearbetare står inför.

Utifrån de mötesregler som gäller för säkerhetsrådet och med tanke på att ärendet är av högsta prioritet, anser RSF att ett Arria formula-möte vore lämpligt. Det är ett informellt möte som inte behöver leva upp till de normala reglerna för säkerhetsrådets mer formella möten.

Ett Arria formula-möte skulle ge möjlighet för representanter för regeringar, experter och civilsamhället från flera länder att diskutera situationen och även ta del av vittnesmål från berörda parter, som RSF och även afghanska journalister. Ett sådant möte skulle kunna lägga grunden till en beredskapsplan för afghansk journalistik, som skulle inkludera:

  • Skydd av afghanska journalister och medier var de än befinner sig.
  • Stöd till journalister som vill lämna Afghanistan, framför allt genom att förenkla reglerna för att få visum och finansiera resor.
  • Skapandet av en fond för att täcka omedelbara behov för afghanska journalister och medier var de än befinner sig.
  • Samordning och konsultering om att säkra de afghanska mediernas existens på lång sikt, om nödvändigt genom flytt utomlands.
  • Stöd till afghanska organisationer som Center for the Protection of Afghan Women Journalists (CPAWJ) och Afghan Journalists Safety Committee (AJSC).

Beredskapsplanen skulle ligga till grund för en säkerhetsrådsresolution som inkluderar en uppmaning till att medlemsstater att stödja afghansk journalistik, både i Afghanistan och utomlands. RSF har tidigare varnat för att Afghanistan står inför en utarmning av journalistkåren liknande den som skett i Syrien.

De senaste veckorna har ungefär 100 afghanska medier stängts ner och hundratals journalister sett sig tvingade att gömma sig eller fly landet. De medier som fortsätter att verka gör så på de villkor som landets nya makthavare dikterar.

Talibanerna har lovat både RSF, vid ett samtal söndagen den 15 augusti, och hela världen, under en presskonferens tisdagen den 17 augusti, att respektera pressfriheten. Detta löfte ska tas med en stor dos skepsis.

Afghanistan rankas på plats 122 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex.