Ers Excellens, när släpper ni Dawit Isaak och hans kollegor?

Det är första frågan i ett brev vi nu skickar till president Isaias Afewerki i Eritrea.

Reportrar utan gränser drev under flera år en process i ett av Afrikanska unionens människorättsorgan som slutade med att deras MR-kommission krävde att fångarna släpps och att förbudet mot fria medier hävs. Kommissionens uppmanade oss också att följa hur det går.

Vi har sedan 2017 då beslutet blev offentligt skrivit flera brev till presidenten, justitieminister, utrikesministern och till Eritreas ambassad i Stockholm. Ingen har svarat, inte heller när vi deltagit vid kommissionens möten.

Nu frågar vi öppet både här och i östafrikanska publikationen Africa Review:

  • När släpps de?
  • När får Dawit och hans kollegor ta emot besök av sina familjer?
  • När får han och hans kollegor träffa advokat?
  • När tillåter ni fria medier i Eritrea?
  • Och, till sist, hur kommer ni att betala skadestånd?

Inom Afrikanska unionen (AU) gäller Afrikanska människorättsstadgan. Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter, som är det formella namnet, är ett av AU:s organ som övervakar att stadgan följs. Man kan vända sig dit om man inte får rätt i sitt eget land. Det gjorde juristerna Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau med vårt stöd 2012. Kommissionen slog fast att Eritrea bryter mot sex av stadgans artiklar. Alla har afrikaner har rätt att uttrycka sin åsikt. Alla har rätt till en värdig behandling. Ingen skall utsättas för tortyr. Ingen får fängslas utan rättegång. Men alla dessa rättigheter struntar den eritreanska regeringen i.

Vårt brev till presidenten och hans ministrar avslutas: ”kommissionen krävde åtgärder utan fördröjning. Vi kommer att hålla kommissionen informerad om era åtgärder eller avsaknad av det.”

Det har gått tre år sedan beslutet blev känt.

Och det har gått 18 år och fyra månader sedan Dawit Isaak greps.

Björn Tunbäck

Styrelseledamot i Reportrar utan gränser