Reportrar utan gränsers Förhörsrum öppnar under Bokmässan i Göteborg

Utsätt dig för ett fientligt förhör där du har kännedom om en hemlighet som kan rädda liv. Klarar du av att bevara den? På Globala torget kan du som besökare uppleva hur det är att vara journalist på många platser i världen.

Föreställ dig att du just genomfört en rad intervjuer med regimkritiker och människorättsaktivister i ett land där de styrande politikerna visar allt fler tecken på att vilja begränsa både demokratin och yttrandefriheten. Vid gränsen förs du åt sidan och placeras i ett mörkt rum. En för dig okänd person säger sig vilja föra ett samtal om ditt besök i landet. Samtalet utvecklas snart till ett förhör. Det är uppenbart att personen i rummet vill veta vilka personer du träffat i landet, men du vet att avslöjar du dessa personers namn eller det område där de befinner sig riskerar du också deras liv.

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att det blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist i konfliktområden. Endast i 43 av världens länder kan journalister arbeta under godtagbara förhållanden. I resten av världens länder är risken för hot, trakasserier, våld, kidnappning, fängelse eller i värsta fall döden överhängande. Förra året dödades 84 journalister och fler än 300 sitter i fängelse där de ofta utsätts för tuffa förhör och tortyr. Genom den fiktiva hotsituationen i Förhörsrummet kan du uppleva den utsatta position som många journalister befinner sig i.

Projektet Förhörsrummet genomförs i samarbete med säkerhetsföretaget Metis Services AB, som har stor erfarenhet av att utbilda journalister i säkerhetsfrågor. Andra samarbetspartners är Alma Arkitekter och Arkitektkopia. Projektet finansieras med stöd från Forum Syd och Sida.

Förhörsrummet finns i Reportrar utan gränsers monter (H00:06) på Globala torget.

Förhörsrummet är öppet följande tider:
• Fredag 27 september, 12.00-17.00
• Lördag 28 september, 10.00-15.00

Reportrar utan gränser arrangerar och medverkar i en rad agendapunkter, bla:

EU-medborgare, samvetsfånge och journalist: Dawit Isaak, Torsdag 26 september kl 10:00 – 10:20, Globala torget orange scen H-hallen, se mer info i programmet: https://bokmassan.se/programs/eu-medborgare-samvetsfange-och-journalist-dawit-isaak/

• Eritrea ett år efter freden – vad händer med Dawit Isaak och hans fängslade kollegor26 september kl 13:0013:20, Medie-scenen F-hallen, se mer info i programmet: https://bokmassan.se/programs/eritrea-ett-ar-efter-freden-vad-hander-med-dawit-isaak-och-hans-fangslade-kollegor/

• Exiljournalist i Sverige, Fredag 27 september kl 12:00 – 12:45, Rum för mediefrågor F5, se mer info i programmet: https://bokmassan.se/programs/exiljournalist-i-sverige/

• Högerpopulism och yttrandefrihet, Fredag 27 september kl 16:00 – 16:45, Rum för mediefrågor F5, se mer info i programmet: https://bokmassan.se/programs/hogerpopulism-och-yttrandefrihet/

• Hållbar fred och bevarade rättigheter i Afghanistan, söndag 29 september kl 09:15 – 10:00, Globala torget orange scen H-hallen, se mer info i programmet: https://bokmassan.se/programs/frukostseminarium-hallbar-fred-och-bevarade-rattigheter-i-afghanistan/

Varmt välkommen förbi vår monter (H00:06) på Globala torget!