Reportrar utan gränsers Förhörsrum öppnar under MR-dagarna i Linköping

Utsätt dig för ett fientligt förhör där du har kännedom om en hemlighet som kan rädda liv. Klarar du av att bevara den? Under MR-dagarna kan du som besökare uppleva hur det är att vara journalist på många platser i världen

Föreställ dig att du just genomfört en rad intervjuer med regimkritiker och människorättsaktivister i ett land där de styrande politikerna visar allt fler tecken på att vilja begränsa både demokratin och yttrandefriheten. Vid gränsen förs du åt sidan och placeras i ett mörkt rum. En för dig okänd person säger sig vilja föra ett samtal om ditt besök i landet. Samtalet utvecklas snart till ett förhör. Det är uppenbart att personen i rummet vill veta vilka personer du träffat i landet, men du vet att avslöjar du dessa personers namn eller det område där de befinner sig riskerar du också deras liv.

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att det blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist i konfliktområden. Endast i 43 av världens länder kan journalister arbeta under godtagbara förhållanden. I resten av världens länder är risken för hot, trakasserier, våld, kidnappning, fängelse eller i värsta fall döden överhängande. Förra året dödades 84 journalister och fler än 300 sitter i fängelse där de ofta utsätts för tuffa förhör och tortyr. Genom den fiktiva hotsituationen i Förhörsrummet kan du uppleva den utsatta position som många journalister befinner sig i.

Projektet Förhörsrummet genomförs i samarbete med säkerhetsföretaget Metis Services AB, som har stor erfarenhet av att utbilda journalister i säkerhetsfrågor. Andra samarbetspartners är Alma Arkitekter och Arkitektkopia. Projektet finansieras med stöd från Forum Syd och Sida.

Välkommen till Reportrar utan gränsers monter (Gk23) under MR-dagarna:

• Torsdag 14 november, 10.00-14.30 Förhörsrummet håller öppet

• Fredag 15 november, 10.00-15.00 Förhörsrummet håller öppet

• Lördagen 16 november 10.00-16.00 kommer vi att informera och svara på frågor om vårt pågående projekt för exiljournalister Kollega till kollega, välkommen förbi vår monter så berättar vi mer!

Reportrar utan gränser medverkar även i programmet:

• Västsahara – en vit fläck på kartan, Fredag 15 November, 11.30-12.00, Globala scenen

Forum Syds generalsekreterare Anna Stenvinkel medverkar tillsammans med Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, och Nazha El Khalidi i ett panelsamtal om vad civilsamhället, organisationer och media kan spela för roll i Västsahara.

Se mer info här: https://invitepeople.com/seminars/15105