Reportrar utan gränsers partnerorganisation i Belarus hotas av upplösning

Reportrar utan gränser (RSF) har lämnat ett amicus curiae- utlåtande till Högsta domstolen i Belarus. RSF utmanar därmed landets justitiedepartement som vill förbjuda RSF:s lokala partnerorganisation, Belarusiska journalistföreningen (BAJ).

RSF menar att om BAJ upplöses som juridisk person bryter Belarus mot landets skyldigheter att erbjuda föreningsfrihet, skydd för människorättsförsvarare och yttrandefrihet. Högsta domstolen bör avslå justitiedepartementets önskan och garantera att Belarus lever upp till sina internationella skyldigheter.

Justitiedepartementets begäran från i juli i år bygger på falska grunder. Vad det i själva verket handlar om är att förhindra den enskilda organisationen BAJ att försvara journalister och främja oberoende och pluralistiska medier och journalistik.

Det var på BAJ:s begärans om RSF under tisdagen den 10 augusti lämnade in ett Amicus curiae-utlåtande. Det förväntades behandlas vid en förhandling i Högsta domstolen i Belarus den 11 augusti, men under dagen sköts förhandlingarna upp till 23 och 27 augusti.

— Att upplösa BAJ på de grunder som regeringen lägger fram skulle vara ytterligare en flagrant och mycket allvarlig kränkning av Belarus internationella skyldigheter, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Paul Coppin som är juridiskt ansvarig vid RSF:s huvudkontor i Paris, Frankrike uppmanar Belarus Högsta domstol att spela den roll den bör spela i en rättsstat.

—Vi har tyvärr vant oss vid den här typen av agerande efter ett år av systematiska trakasserier av civilsamhället, särskilt journalister. Högsta domstolen är den instans som garanterar att Belarus lever upp till internationella skyldigheter, genom att låta en enskild organisation som BAJ att verka fritt. Det hoppas vi nu också att man gör, säger Paul Coppin.

Belarusiska myndigheter har haft ögonen på BAJ i flera år. Pressen på organisationen har ökat kraftigt efter det omtvistade valet den 9 augusti förra året då Alexander Lukasjenko återigen utsåg sig själv till president. BAJ:s arbete med att sedan dess försvara belarusiska journalister, mediefrihet, pluralism och oberoende har gjort att regeringen målmedvetet motarbetat organisationen.

I februari genomsökte myndigheterna organisationens lokaler, liksom flera av medarbetarnas hem. De beslagtog tusentals dokument och stängde igen kontor.

I juni beordrade justitieministeriet en granskning av BAJ med ytterligare husrannsakningar och beslag som följd. BAJ ombads sedan att tillhandahålla tusentals sidor med dokument – dokument som de inte kunde ta fram eftersom deras lokaler var avstängda och dokumenten beslagtagna. Myndigheterna hävdar också att två av organisationens lokala filialer inte har juridiska adresser – ett påstående som BAJ förnekar.

I mitten av juli lämnade justitiedepartement in en begäran till Högsta domstolen om att BAJ skulle förklaras olagligt och upplösas som organisation eftersom man inte levt upp till ordern från månaden innan. Även bristen på juridiska adresser för de två lokala filialerna togs upp.

Amicus curiae-utlåtandet – den juridiska termen för inlämnande av en tredje part i syfte att förse en domare med relevant information och rättsliga argument – som lämnats in av RSF uppmärksammar Belarus internationella skyldigheter när det gäller föreningsfrihet, skydd för mänskliga rättigheter försvarare och yttrandefriheten. Det förklarar även hur BAJ:s upplösning skulle bryta mot dessa skyldigheter och mot internationell rätt.

Belarus har ratificerat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ett fördrag som översätter bestämmelserna i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna till bindande villkor och kompletteras med FN:s resolution om människorättsförsvarare. Belarus är också medlem i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Konventionen, resolutionen om människorättsförsvarare och OSSE:s riktlinjer för att skydda föreningsfrihet och yttrandefrihet omfattas alla av strikta riktlinjer för vilka begränsningar som kan läggas på dessa rättigheter och friheter. Konventionen säger tydligt att alla sådana begränsningar måste sträva efter ett legitimt mål och vara nödvändiga och stå i proportion till det målet i ett demokratiskt samhälle.

Belarus lyder också under Wienkonventionen om traktaträtten och bör leva upp till sina åtaganden. Ett beslut från Högsta domstolen att kräva att BAJ olagligförklaras skulle utgöra en flagrant och mycket allvarlig överträdelse av alla dessa skyldigheter.

Belarus rankas på plats 158 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex.

Bild: Siri Hill

Bilden är från manifestation vid Sergels torg den 8 augusti, där bland annat utrikesminister Ann Linde och Erik Halkjaer, ordförande RSF Sverige, talade.