Reportrar utan gränsers partnerorganisation trakasseras av åklagare i Colombia

Tillsammans med organisationerna IFEX och Media Defence kräver Reportrar utan gränser att den colombianska riksåklagaren slutar trakassera pressfrihetsorganisationen FLIP och journalisten Diana Díaz. Organisationerna vill också se garantier för att journalister och organisationer som stödjer pressfrihet ska kunna arbeta fritt.

Trakasserierna började i januari 2019 när Reportar utan gränsers partnerorganisation, Fundación par ala libertad de prensa (FLIP), publicerade ljudbevis på att chefen för det statliga colombianska tv- och radiobolaget RTVC krävt att programmet “Los Puros Criollos” skulle tas bort från tablån. Programledaren ska öppet ha kritiserat ett lagförslag om informations- och kommunikationsteknik, som regeringen lagt fram.

En redaktör på RTVC, Diana Díaz, delade med sig av uppgifter om händelserna till FLIP. Efter att ljudklippen publicerats stämdes hon av Juan Pablo Bieri, som förra året lämnade chefsjobbet för att bli rådgivare åt Colombias president Iván Duque. Innan han var chef för det statliga tv- och radiobolaget ledde Juan Pablo Bieri också Iván Duques valkampanj.

Som en del i åtalet mot Diana Díaz har åklagaren begärt husrannsakan på FLIP:s kontor. Åklagarmyndigheten kräver också att FLIP lämnar uppgifter om vilka personer som besökt FLIP:s kontor mellan december 2019 och januari 2020. Myndigheten kräver dessutom att inspelningarna med Juan Pablo Bieris ska lämnas ut. Tre av FLIP:s anställda har kallats till förhör.

För att organisationer som FLIP ska kunna utföra sitt arbete, måste personer som vänder sig till dem för att rapportera om oegentligheter kunna göra det utan rädsla för repressalier. Åklagarens handlande bryter mot rätten till yttrandefrihet, källskyddet och har dessutom en avskräckande effekt.

Organisationer som FLIP spelar en viktig roll för att öka medvetenhet, utbyta information, kräva svar samt främja demokrati och mänskliga rättigheter. Förutom att de bidrar till ett sunt och demokratiskt klimat främjar civilsamhällets organisationer också sunda reaktioner på kriser och stärker marginaliserade gruppers röster.

Enligt FN:s särskilda rapportör om rätten till föreningsfrihet kan frivilligorganisationer ikläda sig roller som politiska aktörer inte kan, eftersom ”de har fler möjligheter att agera oberoende, opartiskt och flexibelt.”

FN: s särskilda rapportör för yttrandefrihet menar att ”människorättsforskare ofta förlitar sig på källor som, av säkerhetsskäl, kräver konfidentialitet.” Rapportören hänvisar till princip 8 i Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheters deklaration om yttrandefrihet: ”Varje kommunikatör har rätt att hålla sin informationskälla, anteckningar, personliga och professionella arkiv konfidentiella.”

Förutom att vi motsätter oss trakasserierna av FLIP, motsätter vi oss kategoriskt det straffrättsliga förfarandet mot journalisten Diana Díaz. Hon uppdagade en kränkning av rätten till yttrandefrihet och bör därför få sitt rättmätiga skydd. Det straffrättsliga förfarandet mot henne har också en avskräckande effekt på andra journalister och offentliga tjänstemän som, precis som Diana Díaz, bevittnar handlingar som kränker de mänskliga rättigheterna.

Vi begär:
· Att åklagarmyndigheten respekterar civilsamhällets organisationers och journalisters arbete och garanterar rättigheter såsom rätten till källskydd och att den följer institutionella direktiv.
· Att anklagelserna mot journalisten Diana Díaz dras tillbaka och att FLIP lämnas ifred.
· Att åklagarmyndigheten och ombudsmannen ser till att journalisten Diana Díazs rättigheter skyddas.
· Att presidenten skickar ett klart och tydligt budskap om att myndigheter ska respektera journalisters och civilsamhällets organisationers arbete när de försvarar och främjar mänskliga rättigheter.
· Att de colombianska myndigheterna i allmänhet inte använder statsapparaten för att skrämma kritiska röster.
· Att de colombianska myndigheterna i allmänhet uppfyller de internationella skyldigheter som anges i deklarationen om mänskliga rättigheter, ratificerad av Colombia, och som garanterar rätten till yttrandefrihet.

IFEX-ALC
Media Defence
Reportrar Utan Gränser (RSF)