Restriktioner mot frilansjournalister i Japan

Även om vissa fotografer kommer att delta, får ingen av de två frilansjournalister använda kamera eller videoutrustning. Hatakeyama Michiyoshi, en av frilansjournalisterna, uppger till Reportrar utan gränser att en kvot på fyra videojournalister och fyra fotografer hade fastställts för besöket, men journalister som inte är knutna till någon nyhetsredaktion får inte ha någon utrustning.
– Sådan uppenbar diskriminering är en dold form av censur och det är helt oacceptabelt, säger Reportrar utan gränser.
– Ett år efter kärnkraftsolyckan, upprätthåller myndigheterna och TEPCO fortfarande stor kontroll över information om anläggningen, och dess påverkan på miljö och befolkningen.
– Inga argument som presenteras av myndigheterna är giltiga. Rätten till tillgång till information, garanteras i paragraf 21 i grundlagen, gäller för alla som arbetar inom media och för medborgarjournalister, och inte till få utvalda.
– Det är förståeligt, av logistiska skäl, att restriktioner bör gälla under besöken, men de bör inte vara partiska mot frilansare eller utländska journalister. Vi uppmanar regeringen att stoppa sådana diskriminerande inskränkningar och istället gör det möjligt för fler frilansjournalister att delta i besöket den 26 maj.
I ett telefonsamtal med Reportrar utan gränser lade parlamentarikern Yashuhiro Sonoda, fram flera argument som stödjer förbudet mot journalister som fotograferar och filmar.

Han hänvisade först till brist på utrymme, trots att journalisterna kommer att använda två bussar speciellt inhyrda för besöket, sedan hänvisade han till tidsbrist. Han uppgav att foto- och videoutrustning skulle behövas skyddas från strålningen som finns på plats och för många apparater skulle förlänga tiden som behövs för att förbereda besöket.
Frilansjournalisten Michiyoshi förklarade att under besöket skulle journalisterna utrustas med skyddskläder som gör det möjligt för dem att vara i 10 minuter i 70-80 meters avstånd till byggnaden av reaktor fyra.
Det är inte första gången TEPCO och den japanska regeringen har vidtagit diskriminerande åtgärder mot medier. Under andra mediabesöket till Fukushima i februari i år, första gången för utländska journalister, krävde arrangörerna att gå igenom videofilmerna innan de sändes.
Efter protester från Foreign Press Club, Foreign Press Center och Foreign Correspondents Club of Japan, drogs kravet tillbaka.
Ett år efter kärnkraftskatastrofen är inskränkningarna mot frilansjournalister fortfarande strängare än de för journalister som är anslutna till en nyhetsredaktion. De utländska medierna är fortfarande till stor del underrepresenterade.
Japan är rankat på plats 22 av 179 länder i Reportrar utan gränser pressfrihetsindex 2011-2012.