Riksdagen bör kräva att granskningen av fallet Dawit slutförs

Betlehem Isaak Foto: Ivar Andersen

Reportrar utan gränser kräver att riksdagen återinsätter den kommission som skulle granska hur UD skött 
Dawit Isaaks och Gui Minhais fall.

Trots riksdagsbeslut valde UD att hemlighålla dokument för utredarna.
Vi vill att riksdagen ser till att de får slutföra sitt arbete med full tillgång till alla dokument.
– Det är en skam att  kommissionen inte fick full tillgång till alla handlingar av UD. Dawit om någon förtjänar verkligen öppenhet efter mer än 21 år i fängelse, säger Björn Tunbäck på RSF Sverige
som outtröttligt kämpar för Dawits frigivning.

Han får medhåll av Dawits dotter:
– Jag hoppas att denna regering tar detta på största allvar och ger tillgång till Alla dokument gällande min far Dawit Isaak så att kommissionen kan granska hela fallet och inte bara delar av den, som det blivit nu, säger Betlehem Isaak.

Kravet stöds av både Reportrar utan gränser i Paris, Raoul Wallenberg Centre for Human Rights i Kanada och Svenska PEN, Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Publicistklubben, Författarförbundet, Sveriges Tidskrifter och Utgivarna.Vi kommer också att på nytt begära ut alla allmänna handlingar från UD om Dawits fall, om nödvändigt via domstol.

Redan 2016 framförde Reportrar utan gränser, RSF Sverige, önskan om en kommission som med klara ögon skulle utreda vad som gjorts och inte gjorts för att få Dawit Isaak fri. När riksdagen 2021 fattade sitt beslut om en kommission för att granska både hans och Gui Minhais fall tog vi för givet skulle få öppen tillgång till alla dokument. Men så blev det inte. Det hoppas vi nu att riksdagen korrigerar.

Utrikesutskottet har kallat UD:s rättschef till sig den 23 februari för att hon skall redogöra för vad UD gjort med anledning av kommissionens arbete hittills.

Läs hela debattinlägget, publicerat i Expressen den 3 februari.

Läs Susanne Bergers artikel i Kvartal (artikeln kräver prenumeration).

Läs Reportrar utan gränsers rapport Samvetsfånge sedan 2001: Varför sitter Dawit Isaak fortfarande fängslad?