Riksdagen vill att regeringen utreder vad som gjorts för Dawit Isaak och Gui Minhai

Riksdagen vill att regeringen tillsätter en oberoende undersökningskommission som ska utvärdera vad regeringen gjort för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Detta är något som Reportrar utan gränser krävt sedan 2016.

Reportrar utan gränser föreslog redan 2016 en parlamentarisk kommission som går igenom vad som gjorts för den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak under de år som gått sedan han greps 2001. Reportrar utan gränser välkomnar att riksdagen nu uppmanar regeringen att tillsätta en oberoende utredning, som även inkluderar publicisten och förläggaren Gui Minhai – fängslad i Kina sedan 2015.

Utrikesdepartementet (UD) har, under flera ministrars ledning, arbetat för att få de två svenska medborgarna fria, men exakt vad som gjorts har hållits hemligt. I en rapport som publicerades i samband med Dawit Isaaks födelsedag 27 oktober 2020 redogjorde Reportrar utan gränser regeringens hemlighetsmakerie kring fallet Dawit Isaak.

Reportrar utan gränser anser att det behövs en genomlysning för att granska vilka åtgärder som UD har tagit. Det innebär också en möjlighet att lära för framtiden. Reportrar utan gränser har arbetat med Dawit Isaaks fall i sedan 2002 och driver bland annat hans sak i Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter. I oktober 2020 lämnade Reportrar utan gränser för andra gången in en polisanmälan, för brott mot mänskliga rättigheter, mot Eritreas president.

– Att riksdagen nu uppmanar regeringen till en utredning är mycket välkommet och något som vi länge efterfrågat. Det är en liten seger i en lång och utdragen kamp, som också visar att trägen vinner. Tyvärr gick åklagaren inte på vår linje när det gäller en polisutredning, men riksdagens beslut gör att vi får kraft att kämpa vidare. Vi ger inte upp förrän Dawit Isaak och Gui Minhai är fri och hemma med sina familjer, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Riksdagen har fastslagit att den oberoende kommissionen ska ges tillgång till all information, inklusive sekretessbelagd information, och även aktivt söka information från anhöriga, tjänstemän och andra personer som har varit involverade i dessa konsulärärenden. Kommissionen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2022.

– Tack vare drivkraften hos civilsamhället, framför allt Reportrar utan gränser, MR-jurister, journalister och Dawit Isaaks familj är kampen för Dawits frigivning ständigt närvarande i denna kammare, sa riksdagsledamot Amine Kakabaveh under riksdagsdebatten.

Även Vänsterpartiets ledamot Håkan Svenneling lyfte i debatten Reportrar utan gränsers kritik mot att den tysta diplomatin gör det omöjligt att granska vad som faktiskt görs för fängslade svenska medborgare.

Riksdagsbeslutet om en oberoende undersökningskommission

Utrikesutskottets betänkande som ligger till grund för beslutet

Mer om vad som sas kan du läsa i utdragen från Riksdagens snabbprotokollRiksdagens snabbprotokoll 20 jan 2021 Kommission 870C6BDD-5C35-4967-80E0-BD8243A331AB