Robert F Kennedy Center uppmanar riksåklagaren att utreda brott mot Dawit Isaak

Kennedycentret framhåller att den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak hålls fängslad utan rättegång och i total isolering. De beskriver hur han är en av alla dem som drabbas av Eritreas systematiska brott mot mänskligheten.

I somras polisanmälde de tre juristerna Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau Eritreas president, hans rådgivare och några av hans ministrar. Men Internationella åklagarkammaren i Stockholm lade snabbt ner fallet med motiveringen att det är uppenbart att brotten inte går att utreda.

De tre juristerna begär nu att riksåklagaren (RÅ) överprövar nedläggningsbeslutet.

– Att lägga ner fallet utan att vidta en enda konkret åtgärd för att inleda en undersökning skulle gå helt emot Sveriges starka lagstiftning om universell jurisdiktion (det vill säga att särskilt allvarliga brott kan prövas här oavsett var de begåtts) och neka Isaak den rättvisa han så väl förtjänar, skriver Kerry Kennedy och Santiago Canton i brevet till RÅ.

Kerry Kennedy är ordförande för Kennedycentret, mångårig människorättsaktivist och dotter till Robert F Kennedy. Santiago Canton leder Kennedycentrets avdelning för samarbete med andra människorättsorganisationer. Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights arbetar sedan decennier internationellt med att försvara de mänskliga rättigheterna och med att stödja hotade människorättsaktivister.

Sverige antog i våras en ny lag om brott mot mänskligheten. I praktiken var den typen av allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna möjliga att utreda i Sverige redan före lagen, men riksdagen underströk med lagbeslutet att de kan prövas här oavsett var de begåtts och av vem. Trots det beslöt internationella åklagarkammaren att inte utreda de anmälda brotten mot Dawit Isaak. En sådan utredning, förklarade åklagaren, skulle kräva rättshjälp från Eritrea. Det skulle inte gå att få, hävdade åklagaren och avslutade: ”det är uppenbart att anmälda brott inte går att utreda”.

Kerry Kennedy och Santiago Canton skriver att de inser att det kan finnas svårigheter men ber åklagaren att försöka utreda brotten både av omsorg om den internationella kampen för rättvisa och av moraliska skäl. De citerar Robert F Kennedy: ”moraliskt mod är mera sällsynt än mod på slagfältet, eller stor intelligens. Men det är ändå det som är den avgörande, vitala egenskap som verkligen gör skillnad för dem som under stora svårigheter försöker förändra världen”

Internationellt har även organisationerna Article 19 i Nairobi, East and Horn of Africa Human Rights Defenders i Kampala och Institute for Human Rights and Development in Africa i Banjul tidigare uttryckt sitt stöd för en utredning. I augusti ifrågasatte också bland andra Raoul Wallenbergs svägerska och brorsdöttrar beslutet att lägga ner förundersökningen.

Läs hela brevet
Läs hela brevet till åklagaren.

UPPDATERING
Lyssna på en intervju med Kerry Kennedy om detta i Studio Ett.

För frågor kontakta Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser: 0703 27 09 12 eller bjorn.tunback@reportrarutangranser.se