Rösta nej till en grundlagsändring!

Vem vågar vara visselblåsare om Yttrandefrihetsgrundlagen ändras?

Idag, den 16 november ska riksdagen fatta beslut om en grundlagsändring som hotar både demokratin och yttrande­friheten. Med lagen om utlandsspioneri riskerar graverande uppgifter att stanna i det fördolda. Riksdagens konstitutionsutskott måste tänka om, skriver företrädare för mediebranschen.

Ändringen i grund­lagen kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin.
Lagförslaget handlar om utlandsspioneri, men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och medierna de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten.
DN debatt uppmanar Reportrar utan gränser, tillsammans med ytterligare 9 företrädare för mediebranschen, riksdagen att rösta nej till lagen och värna om yttrandefriheten.

Under onsddagen manifesterar Reportrar utan gränser, flera medier och organisationer utanför Riksdagen. Tillsammans vädjar vi till politikerna – rösta inte igenom en förändring av grundlagen idag!

På bilden, Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser, i ett försök till dialog med statsminister Ulf Kristersson.

Foto: Matilda Lann