RSF efterlyser kraftfulla EU-åtgärder mot SLAPP

Det anti-SLAPP-direktiv som föreslås av Europeiska kommissionen är ett stort steg framåt i kampen mot användningen av juridiska processer för att skrämma och tysta journalister. Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar Europaparlamentet och medlemsstaterna att anta utmaningen och vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa missbrukande stämningar.

RSF välkomnar både EU-kommissionens förslag till direktiv och dess rekommendationer till medlemsstaterna för att bekämpa så kallade Strategic Lawsuits Against Public Participation eller SLAPPs – mäktiga affärsmäns och politikers vapen för att tysta media och avskräcka undersökande rapportering.

Det föreslagna direktivet fastställer processuella garantier som kombinerar förebyggande och bestraffande åtgärder, vilket förespråkas av RSF. Förebyggande åtgärder ska göra det möjligt att snabbt avvisa en stämningsansökan som kränkande tack vare en tidig prövning. Straffåtgärder ska göra det möjligt att straffa dem som lämnar in SLAPP och därmed avskräcka andra från att göra det. Ersättning till offren planeras också.

– Kommissionens förslag till direktiv är ett viktigt steg framåt.EU har en skyldighet att skydda journalister mot dem som försöker utnyttja rättssystemet för att tysta dem, säger Erik Halkjaer, RSF Sveriges ordförande.

För att direktivet ska träda i kraft måste nu Europaparlamentet och EU-rådet godkänna det. Det föreslagna direktivet gäller dock endast fall med gränsöverskridande konsekvenser, vilket tyvärr begränsar dess räckvidd avsevärt. För att säkerställa verkligt skydd för journalister i hela EU är det viktigt att medlemsstaterna tillämpar samma processuella garantier för nationella ärenden, som rekommenderas av kommissionen.

EU är inte behörig att lagstifta om strikt nationella fall och som faller under strafflagstiftningen. I ett försök att övervinna denna begränsning har kommissionen antagit en rekommendation till medlemsstaterna att tillämpa samma regler som i direktivet på nationell nivå. Den rekommenderar också utbildning och åtgärder för att öka medvetenheten och tillhandahållande av juridisk hjälp till offren för SLAPP.

RSF uppmanar medlemsstaterna att genomföra dessa rekommendationer och uppmanar kommissionen att se till att de gör det. Sådana åtgärder är viktiga för att journalister ska kunna fortsätta arbeta, och rapportera om ekonomiska och politiska makthavare som tar till SLAPP, och belysa vad de vill dölja.

Journalister stäms alltmer godtyckligt. Hösten 2020 granskade den svenska nyhetssajten Realtid företaget Eco Energy World och dess ägare Svante Kumlin. Istället för att utnyttja erbjudandet att kommentera artikeln krävde Kumlin via sina juridiska rådgivare att artikeln skulle tas ned och sedan lämnades en stämningsansökan in mot de två journalisterna samt mot chefredaktören för Realtid, i brittisk domstol.

Den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia hade 47 stämningar, särskilt ärekränkningsprocesser, pågående mot sig när hon mördades i oktober 2017. En av Polens största dagstidningar, Gazeta Wyborcza, har hotats med dussintals rättsliga åtgärder, bland annat av det styrande partiet. Den polske undersökande reportern Tomasz Piatek, mottagare av RSF-TV5MONDEs pressfrihetspris 2017, står för närvarande inför sju stämningsansökningar.

Den franske miljardären och affärsmannen Vincent Bolloré är nästan systematisk i sin användning av SLAPPs mot journalister som undersöker och ifrågasätter hans verksamhet. Han lämnar in grundlösa stämningar med påstående om ärekränkning, kommersiell förnedring eller trakasserier.

Journalister i Kroatien, Slovenien, Italien och Bulgarien utsätts ofta för SLAPPS. Men alla dessa fall representerar bara toppen av ett isberg eftersom hundratals andra journalister och icke-statliga organisationer tystas av brev som hotar med rättsliga åtgärder.