RSF fördömer den kambodjanska regeringens beslut att återkalla VOD:s licens


President Hun Sens order att stänga av Voice of Democracy (VOD), en av Kambodjas sista oberoende nyhetsmedier, äventyrar i hög grad den journalistiska friheten i landet. Tillsammans med 92 andra organisationer fördömer Reportrar utan gränser (RSF) det godtyckliga beslutet och kräver att VOD omedelbart återfår den operativa licensen.

Vi, undertecknad media, pressfrihet- och civilsamhällesorganisationer, är djupt störda av premiärminister Hun Sens order att återkalla licensen för Voice of Democracy (VOD), en av de sista kvarvarande oberoende medierna i Kambodja. Vi fördömer också den senaste tidens sexuella trakasserier och hot mot en kvinnlig VOD-journalist.

Stängningen av VOD och trakasserierna av en kvinnlig VOD-journalist undergräver regeringens egna påståenden om respekt för den fria pressen i Kambodja och tycks återspegla ett misslyckande med att upprätthålla 1995 års presslag. Beslutet att återkalla VOD:s medielicens inför de nationella valen i juli 2023 representerar en ny våg av skrämseltaktik mot landets krympande oberoende media och följer stängningen 2017 av Cambodia Daily och 2018 års försäljning av Phnom Penh Post.

Den 9 februari publicerade VOD en artikel i Khmer där regeringens talesperson H.E. Phay Siphan sa att ”det är inte fel av Hun Manet att ta över sin fars roll och godkänna stöd till Turkiet.” Hun Manet förnekade senare på sociala medier att han spelat den rollen och begärde en omedelbar rättelse och att VOD skulle tillhandahålla bevis för att han undertecknat dokumentet som godkände stöd.

Den 11 februari skrev premiärminister Hun Sen på sin Facebook-sida att han krävde att VOD skulle framföra en offentlig ursäkt till regeringen och hans son inom 72 timmar, annars skulle han beordra informationsministeriet att återkalla VOD:s medialicens. Den 12 februari gjorde Hun Sen ytterligare ett Facebook-inlägg där han förkortade tidsfristen till kl 10:00 den 13 februari.

Premiärminister Hun Sens godtyckliga deadline signalerar ett allvarligt hot mot alla oberoende medier och journalister i Kambodja. Kambodja har lagar för hur man ska hantera ett påstått felcitat eller faktafel i medier. Artikel 10 i Kambodjas presslag säger att människor har rätt att kräva ett återkallande och svar från utgivaren när de anser att ett uttalande är falskt. Utgivaren måste svara inom sju dagar. Lagen ger också rätt att stämma för förtal.

Premiärminister Hun Sens beslut att inte använda lagen och istället återkalla licensen för VOD, liksom informationsministern Khieu Kanhariths Facebook-inlägg där han förklarade att återkallandet skulle ses som en ”läxa” för andra medier, tyder på att steget togs för att tysta en av de få återstående oberoende nyhetspublikationerna i landet inför det nationella valet.

Redan på morgonen den 13 februari verkar tillgången till VOD:s webbplatser – både khmeriska och engelska – ha blockerats av stora internetleverantörer och mobiltjänstleverantörer i Kambodja.

Vi uppmanar regeringen att lösa frågan på ett lugnt, professionellt och respektfullt sätt som är i linje med kambodjansk lag och som inte bestående skadar Kambodjas medielandskap. Vi tror att stängningen av VOD kommer att innebära ett allvarligt steg bakåt för både pressfriheten och rättsstatsprincipen i Kambodja.

Dessutom kritiserar vi det kränkande och kvinnofientliga språk som Pheng Vannak och andra använder på sociala medier mot den kvinnliga reportern som skrev VOD-artikeln i fråga. Vi hoppas att regeringen, genom relevanta ministerier som informationsministeriet och kvinnoministeriet, följer oss och uppmanar Vannak och andra att be reportern i fråga om ursäkt och att stoppa de sexuella trakasserier riktade mot kvinnliga reportrar.

Ingen journalist ska någonsin bli attackerad som ett resultat av sitt arbete eller identitet.

Oberoende mediers roll är oumbärlig för demokratin. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har betonat att fria medier är avgörande för demokratiska processer och bör tillåtas att verka utan begränsningar.

Vi hoppas att regeringen erkänner VOD:s och dess journalisters viktiga roll, liksom de återstående oberoende medierna i landet, och deras rätt att utföra sitt arbete i enlighet med lagen och utan rädsla för hot och trakasserier.

92 andra organisationer har undertecknat uppmaningen
https://rsf.org/en/rsf-joins-press-freedom-and-civil-society-organisations-condemning-cambodian-government-s-decision

ANG CHHIN Sothy / AFP