RSF gör anmälan till ICC efter att flera journalister dödats

Reportrar utan gränser (RSF) har lämnat in en anmälan om krigsförbrytelser mot palestinska journalister i Gaza – den tredje anmälan sedan 2018 – och mot en israelisk journalist, som dödades och skadades i samband med sitt arbete. Dessa reportrar utsattes för attacker som kan utgöra krigsförbrytelser som motiverar en utredning av åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

RSF:s klagomål lämnades in till ICC:s åklagare den 31 oktober och innehåller uppgifter om nio journalister som dödats i sitt arbete sedan den 7 oktober och två andra som skadats, också i sitt arbete. I anmälan tas det också upp att ett redaktionerna för 50 medier i Gaza har förstörts, varav många troligen avsiktligt.

– Enligt RSF:s sammanställning har 34 journalister dödats sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes. Minst tolv har dödades i tjänsten; tio i Gaza, en i Israel och en i Libanon. Omfattningen, allvaret och den återkommande brotten riktade mot journalister i regionen, särskilt i Gaza, kräver en noggrann utredning av ICC:s åklagare. De tragiska händelserna som pågår nu visar hur extremt brådskande behovet av att ICC vidtar åtgärder är, säger Christophe Deloire, RSF:s generalsekreterare

Klagomål om krigsförbrytelser
RSF:s klagomål till ICC gäller åtta palestinska journalister som dödades i Israels bombningar av civila områden i Gaza, och en israelisk journalist som dödades den 7 oktober när han bevakade en Hamas-attack mot sin kibbutz.

De attacker som palestinska journalister i Gaza utsattes för motsvarar den internationella humanitära rättens definition av en urskillningslös attack och utgör därför krigsförbrytelser enligt artikel 8.2.b i Romstadgan. Även om dessa journalister föll offer för attacker riktade mot legitima militära mål, vilket de israeliska myndigheterna hävdar, orsakade attackerna ändå uppenbart överdriven och oproportionerlig skada på civila, och utgör fortfarande en krigsförbrytelse enligt denna artikel.

Den israeliska journalistens död utgjorde ett avsiktligt dödande av en person som skyddas av Genèvekonventionerna, vilket är en krigsförbrytelse enligt artikel 8.2.a. i ICC:s Romstadga.

Det kommer att vara upp till ICC:s åklagarmyndighet att fastställa den exakta karaktären av dessa brott och, i slutet av sin utredning, att välja tillämplig klassificering.

I sitt klagomål uppmanar RSF också åklagaren att utreda samtliga fall av de 34 journalister som dödats sedan den 7 oktober. RSF:s anmälan beskriver fallen med journalister som dödats i samband med sitt arbete. Andra fall utreds fortfarande innan de hänskjuts till ICC. Flera reportrar har dödats eller skadats i Libanon som – till skillnad från Palestina – inte är en stat som är part i ICC. RSF undersöker möjligheten att hänskjuta dessa fall till andra behöriga domstolar.

RSF:s tredje anmälan
Detta är RSF:s tredje klagomål till ICC:s åklagare om krigsförbrytelser mot palestinska journalister i Gaza sedan 2018. Det första lämnades in i maj 2018 om journalister som dödats eller skadats under protesterna ”Great March of Return” i Gaza. Det andra lämnades in i maj 2021 efter israeliska flyganfall mot mer än 20 medier i Gazaremsan. RSF stödde också klagomålet från Al Jazeera om dödsskjutningen av den palestinska journalisten Shirin Abu Akleh på Västbanken den 11 maj 2022.