RSF i gemensamt pressfrihetsuppdrag till Malta

gemensamt pressfrihetsuppdrag på Malta

På den fjärde årsdagen av mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia har våra fem organisationer genomfört ett gemensamt pressfrihetsuppdrag till Malta, en uppföljning av vårt första gemensamma uppdrag 2018, då vi markerade den första årsdagen.

Nu har vi återvänt till Malta för att minnas Caruana Galizias liv, arbete och mod, och för att prata om vår oro för det allt sämre klimatet för pressfriheten i landet med de maltesiska myndigheterna.

Företrädare för ARTIKEL 19, Committee to Protect Journalists, European Center for Press and Media Freedom, European Federation of Journalists och Reportrar utan gränser (RSF) har återvänt till Malta för att kräva ett fullständigt klargörande kring Caruana Galizias mord, liksom genomförandet av rekommendationerna i den oberoende rapport som publicerades tidigare i år och som visar att staten inte tagit sitt ansvar utan istället skapat en atmosfär för straffrihet för brott mot journalister.

Malta behöver reformer kring pressfriheten för att erkänna journalistik som demokratins fjärde pelare och skapa en säker miljö för alla de journalister som arbetar på Malta.

I ett möte med våra representanter idag i Valletta bekräftade premiärminister Robert Abela sitt engagemang för att garantera journalisternas säkerhet. Vi välkomnar hans vilja till dialog och samråd med civilsamhället och journalister kring de pågående reformerna och fortsätter att erbjuda vår expertis och vårat tekniska bistånd.

Vi välkomnar återigen resultaten från den oberoende utredningen om omständigheterna kring mordet på Caruana Galizia och kommer noga att övervaka genomförandet av de viktigaste rekommendationerna i nämnda rapport. Vi betonar särskilt behovet av expertkommissionens fulla oberoende och av att kommissionens uppdrag uppfyller internationella standarder. Kommissionens sammansättning ska återspegla den expertis som finns inom pressen i en demokrati, för att den ska kunna genomföra alla åtaganden.

Vi ser det här som en möjlighet för Malta att börja reparera de skadorna på pressfriheten som åsamkats och förbättra sin internationella image. Vi hoppas att genomförandet av rekommendationerna från utredningen kommer att vara en reell vändpunkt för landet, med början av inrättandet av en oberoende expertkommission som återspeglar hela den kompetens som behövs. Vi är redo att ge ytterligare hjälp i detta avseende.

Singerad av:

ARTICLE 19
Committee to Protect Journalists
European Centre for Press and Media Freedom
European Federation of Journalists
Reportrar utan gränser (RSF)