RSF kräver att Åklagarmyndigheten utreder olaga hot mot journalisten Negar Adele Josephi

Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige) uppmanar Göteborgs åklagarkammare att ompröva beslutet att lägga ner förundersökningen om olaga hot mot journalisten Negar Adele Josephi och hennes familj. Beslutet går stick i stäv med den nya lag som trädde i kraft den 1 augusti i år, vilken medför skärpt straff på brott mot journalister och vissa andra yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner.

Som skäl att lägga ner förundersökningen anger kammaråklagare Maria Thorell att ”den misstänkte har dömts eller strafförelagts för annan brottslighet” och att ”den påföljd som då bestämdes är tillräcklig för att omfatta också den nya brottsligheten”.

– Det är ett mycket märkligt beslut. Varje brott förtjänar sin egen prövning. Att lägga ned förundersökningen med motiveringen att gärningsmannen redan begått ett annat brott sticker i ögonen i en tid då hat och hot mot kvinnliga journalister blir allt värre, säger Reportrar utan gränsers ordförande Erik Larsson.

RSF Sverige ser inte hur ett straff för ett annat brott utdömt vid en annan rättsprocess även ska omfatta ett annat misstänkt brott utan att detta brott först har utretts.

Negar Josephi har tidigare jobbat som reporter på Ekot och är numera frilansjournalist för bland andra Göteborgs-Posten Kultur. Efter en publicering i Göteborgs-Posten tidigare i våras fick hon ta emot telefonsamtal och sms från en man som tidigare hotat andra kvinnliga journalister. Hoten riktades mot både Negar och hennes familj och är av synnerligen allvarlig karaktär med inslag av hatbrott. Familjen har tilldelats skyddade identiteter och Negar Adele Josephi bär numer alltid med sig ett överfallslarm. Detta är inte första gången som Negar Adele Josephi utsätts för hat och hot.

Hot och hat mot journalister är vanligt. I en studie från 2021 gjorde Lunds universitet och Högskolan i Halmstad en enkät bland 3 000 journalister. Den visade att hela 70 procent uppgav att de utsatts för brottet förolämpning och var fjärde journalist har utsatts för olaga hot. Kvinnor var särskilt utsatta. Forskarna undersökte även journalisters förtroende för rättsväsendets förmåga att tillvarata deras intressen. Drygt 50 procent av journalisterna tror att rättsväsendet har en mycket dålig eller ganska dålig förmåga på området. RSF Sveriges ser dock positivt på att Åklagarmyndigheten nu ska ta brott mot journalister på allt större allvar, men uppenbarligen behöver mer göras för att öka skyddet och minska en straffrihet mot brott som till syvende och sist utgör ett hot mot vår demokrati.
För mer information eller kommentarer kontakta:
Erik Larsson,
Ordförande, Reportrar utan gränser Sverige
070-319 69 05
Erik Larsson

Kansliet, Reportrar utan gränser Sverige
0723-08 05 23
reportrarutangranser@rsf.org