RSF kräver att gränsövergången till Rafah öppnas

Gränsövergången Rafah har varit helt stängd sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes. Den måste öppnas, kräver Reportrar utan gränser (RSF).

Efter att ha tvingats evakuera norra Gaza uppmanar Israel att journalister ska bege sig till gränsen till Egypten. Men de kan inte ta sig över gränsen samtidigt hindras  utländska reportrar fortfarande från att komma in.

”Öppna grindarna!” Detta är den uppmaning som RSF ger till de israeliska och egyptiska myndigheterna så att journalister äntligen kan komma och gå över gränsen mellan Gaza och Egypten. Med några få undantag har inga journalister tillåtits lämna Gaza sedan den 7 oktober. De få som ändå har kunnat lämna Gaza har inte tillåtits återvända. Samtidigt har endast ett fåtal utomstående journalister kunnat ta sig in i Gaza, dessa har dock varit inbäddade i den israeliska armén och underkastats strikta restriktioner.

Journalister kan inte ta sig in

Palestinska journalister är bokstavligen fängslade på Gazaremsan, varifrån de inte kan fly till säkerhet. Detta strider mot FN:s säkerhetsrådsresolution 2222, enligt vilken medlemsstaterna ska skydda journalister på samma sätt som andra civila. Omvänt nekas utländska journalister tillträde till området. Under de två månaderna kriget har pågått har inga reportrar tillåtits resa in genom Rafah, vilket försvårar mediernas möjligheter att bevaka konflikten.

Gränsövergången Rafah är för närvarande den enda förbindelse som Gazaremsan har med omvärlden. Israel övervakar dock all aktivitet vid den södra gränsen och bombade gränsövergången fyra gånger i början av kriget.

Denna strikta kontroll har inneburit att Israel att förhindrar att tillräckligt med förnödenheter kommer in i Gaza. Innan Hamas attack på Israel, den 7 oktober, släpptes mer än 400 lastbilar med förnödenheter in i Gaza varje dag. I dag släpps i genomsnittet 14 lastbilar in per dag in, enligt Reuters. Blockaden har lett till en brist på de resurser som Gazas civilbefolkning behöver, inklusive journalister.

Efter att ha tvingats evakuera hela den norra delen av Gazaremsan flyttade palestinska journalister till södra delen, runt Nasser-sjukhuset i Khan Yunis.

– Efter israeliska hot om att attackera mål i Khan Yunis har journalisterna i Gaza tagit sig till Rafah. Men där finns inte någon tillgång till internet eller andra kommunikationstjänster. Detta skapar stor press och svårigheter för oss. Vi försöker hitta alternativ med egyptiska eller israeliska SIM-kort, säger Saeed al-Khatib, en Gazabaserad fotojournalist från Agence France-Presse, till RSF.

Måltavlor för israeliska angrepp

Sedan den humanitära vapenvilan mellan Israel och Hamas upphörde den 1 december har även södra Gaza blivit måltavla för israeliska angrepp. Den säkraste platsen för journalister är nu Rafah. Men även där fortsätter bomberna att falla.

– Den israeliska armén fortsätter att döda journalister, 14 journalister i tjänst har dött på mindre än två månader. Brist på utrustning och förnödenheter försvårar också journalisters rapportering samtidigt som israeliska desinformationskampanjer undergräver mediers trovärdighet. Det sker samtidigt som de israeliska myndigheterna hindrar internationella journalister tillträde. Medierna måste kunna bevaka detta krig. Vi måste få veta vad som händer i Gaza. Vi kräver att gränsövergången i Rafah omedelbart öppnas, säger Jonathan Dagher, chef för RSF:s Mellanösternavdelning

Totalt har 58 journalister dödats av israeliska attacker på Gazaremsan under de två månader som kriget pågått, varav 14 i samband med sitt arbete.

”Vi lever i ett belägringstillstånd”, skrev den kända frilansfotojournalisten Motaz Azaiza på sitt Instagramkonto. ”Vi kan varken röra oss söderut eller norrut, israeliska stridsvagnar omringar båda sidor.” Dagen efter detta inlägg rapporterade han att han med nöd och näppe undkommit skott från en israelisk stridsvagn när han filmade nära motorvägen Salah al-Din med flera kollegor som, precis som han, bar pressmärkta skyddsvästar och hjälmar.

Bild: rsf.org