RSF lanserar nytt digitalt verktyg för att stötta trovärdiga nyhetsmedier

Reportrar utan gränser lanserar idag, 18 maj 2021, ett nytt digitalt verktyg där medieföretag kan göra en självtest där bland annat öppenhet kring pressetik, arbetsmetodik och ekonomi dokumenteras. Verktyget heter JTI online tool där JTI står för Journalism Trust Initiative.

Det digitala verktyget har redan testats i en pilotfas av ett 50-tal ledande medieföretag som till exempel Schibsted Group som bland annat äger Svenska Dagbladet, Aftonbladet samt de norska tidningarna VG och Aftenposten. Här finns även Der Spiegel i Tyskland och France Télévisons i Frankrike

Syftet med JTI är att motarbeta desinformation genom att identifiera och stötta trovärdiga nyhetsmedier samt jämföra den egna redaktionens arbetssätt med det som man kan sammanfatta som ”best practices” inom branschen. Denna bransch standard har arbetats fram av Reportrar utan gränser tillsammans med 130 internationella mediaorganisationer och enskilda experter under flera år.

JTI består av en genomlysning av medieföretaget i tre steg: I det första steget svarar medieföretaget internt på en rad frågor i ett självtest och där man jämför svaren med JTI:s standard. I steg två kan företaget välja att publicera svaren för att på så vis öka öppenheten i en ” Transparency Report”. Och i det tredje steget kan företaget välja att låta en opartisk certifieringsorganisation granska och publicera hur väl svaren överensstämmer med ”best practices”. I slutända kan det leda till att företaget får ett JTI-märke som bevis för att man uppfyller JTI-kraven.

– Det här handlar inte om något som ska ersätta eller konkurrera med Medieombudsmannen, utan om ett verktyg som ska göra det lättare för alla att se hur medier arbetar med oberoende och faktabaserad journalistik och hur det skiljer sig från desinformation, propaganda och påhittade nyheter, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

– Det nuvarande informationskaoset som består av falskhet, propaganda och hat har idag en konkurrensfördel framför journalistiken. Det har negativa konsekvenser för publiken som begränsar deras möjlighet till faktabaserade beslut och även för den framtida journalistiken, säger Christophe Deloire, generalsekreterare i det internationella sekretariatet för Reportrar utan gränser i Paris.

JTI online tool finns från och med nu tillgänglig på engelska, franska, tyska och spanska. Mer information om det nya verktyget presenteras i ett webinar den 7 juni 2021 där företrädare för de medieföretag som arbetat i pilotfasen.

Intresserade av webinariet kan registrera sig hos:

Sabina Drastikova, sabina.drastikova@icfnext.com,  +41 767 304 121