RSF uppmanar Pakistan: kriminalisera inte kritik av armén

Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar Pakistans regering att omedelbart överge planerna på att göra det brottsligt att kritisera landets väpnade styrkor. Det skulle utgöra ett allvarligt hot mot den journalistiska friheten.

Fem års fängelse för en kritisk kommentar om armén – det är vad journalister kan dömas till enligt ett föreslag om lagändring som Pakistans federala regering planerar att lägga fram för parlamentet.

Utkastet till ändring av strafflagen, som RSF har läst, skulle skapa en ny typ av brott. Enligt den föreslagna nya paragrafen kan ”den som gör, publicerar, cirkulerar ett uttalande eller sprider information, genom vilket medium som helst, med avsikten att förlöjliga eller skandalisera rättsväsendet eller de väpnade styrkorna i Pakistan eller en medlem därav” dömas till fängelse i upp till fem år eller böter på 1 miljon rupier (38 000 SEK).

De personer som anklagas enligt den nya paragrafen kan arresteras av polisen utan en arresteringsorder. Om personen fängslas kan den nekas varje möjlighet till frigivning mot borgen eller frigivning som ett resultat av en förlikning utanför domstol.

– Vi uppmanar premiärminister Shehbaz Sharif att omedelbart överge ändringsförslaget som uppenbart är utformat enbart för att förbjuda alla former av kommentarer om de väpnade styrkorna säger Daniel Bastard, chef för RSF:s Asien-och-Stillahavskontor.
Lagförslaget skapar ett mycket vagt formulerat brott som ger polisen orimliga befogenheter över journalister. Dessutom kunde tajmingen inte vara sämre. Allmänna val planeras under de kommande månaderna i Pakistan och om lagändringen antas kan den utgöra ett allvarligt hinder för den demokratiska processen.

Muhammad Aftab Alam, chef för Institutet för forskning, opinionsbildning och utveckling är klar över regeringens avsikter:
– Förslaget verkar vara en del av en pågående kampanj för att ytterligare kriminalisera ärekränkning och yttrandefrihet i Pakistan. Lagändringen, om den antas, kan få en avkylande effekt på yttrandefriheten i allmänhet och den journalistiska friheten i synnerhet.

Pakistans regeringar har ofta försökt skärpa bestämmelserna för att bestraffa varje form av kritik av de väpnade styrkorna. År 2021 lade dåvarande premiärminister Imran Khans administration fram ett lagförslag till parlamentet där ”förlöjligande” av de väpnade styrkorna skulle ha varit straffbart med två års fängelse. Det slutade med att parlamentet förkastade lagförslaget.

Pakistan är på plats 157 i Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex 2022.

Foto: BRYAN R. SMITH / AFP