RSF varnar: Elva journalistiska regler, upprättade av talibaner, öppnar väg mot censur i Afghanistan

Reportrar utan gränser är mycket bekymrade; Talibanerna har upprättat elva regler för journalistisk, på ett möte som hölls med media den 19 september. Reglerna som afghanska journalister ska följa är vaga och riskabla eftersom de möjliggör förföljelse av journalister.

Journalister måste följa de elva regler som Qari Mohammad Yousuf Ahmadi, tillförordnad chef för regeringens media och informationscenter (GMIC), förmedlar. Många av reglerna ser vid ett första ögonkast rimliga ut, som regler om att respektera sanningen och att inte förvränga information. Men i verkligheten är de livsfarliga eftersom de möjliggör censur och förföljelse mot journalister.

– Dessa nya regler som tagits fram utan dialog med journalisterna själva ger mig kalla kårar. De bådar inte gott för oberoende journalistik och mångfald bland medier i Afghanistan. Reglerna ger utrymme för godtyckliga tolkningar som kan leda till övergrepp på journalister istället för att fungera som ett skydd för journalister, särskilt kvinnliga, så att de kan återvända till arbetet under något så när trygga förhållanden. Jag ser framför mig ytterligare förföljelse utifrån det här, säger Erik Halkjaer.

De första tre reglerna förbjuder berättelser som motsäger islam, som kränker viktiga gestalter för nationen eller ifrågasätter rätten till privatliv. Reglerna är godtyckliga, då de inte finns någon vägledning om vem som bestämmer, på vilka grunder en berättelse eller en kommentar motsäger islam. Tre av reglerna hävdar att journalister ska följa etiska regler, genom att inte förvränga nyhetsmaterial, respektera journalistiska principer och ha en balanserad rapportering. Men det finns ingen koppling till internationella normer om hur dessa regler ska tolkas.

Regel sju och åtta förenklar myndigheternas kontroll och censur av journalistik på ett vis som inte har funnits i Afghanistan de senaste 20 åren. Reglerna vidhåller att frågor som inte har blivit officiellt godkända vid sändning ska beaktas med varsamhet samt att frågor som kan ha en negativ inverkan på opinionen eller påverka människors moral noga ska övervägas innan publicering.

Regel tio och elva hävdar att GMIC har tagit fram ett formulär som gör det lättare för journalister och mediebolag att hålla sin granskning inom ramarna för myndigheternas regelverk. Regel nummer nio som framhåller att journalister ska vara neutrala och endast publicera sanningen kan medföra att många journalister kommer att hotas av förföljelser eftersom reglerna kan tolkas godtyckligt.

Afghanistan ligger på plats 122 av 180 i RSFs pressfrihetsindex.