RSFs partnerorganisation FLIP tilldelas Global Freedom Expression Prize

Vår partner i Colombia FLIP tilldelas årets Global Freedom Expression Prize för sitt arbete med juridiskt stöd till den colombianska journalisten Jineth Bedoya Lima.
2021 dömdes den Colombianska staten som skyldig för kidnappning, tortyr och våldtäkt av Bedoya år 2020. FLIP har i 20 års tid stöttat Jineth Bedoya Lima.

-Det är fantastiska nyheter, Priset sätter ljuset på hur viktigt det är med uthålligt arbete för att driva den här typen av rättsprocesser mot stater för att tydligt markera mot straffrihet och övergrepp utan ansvarsutkrävande, säger Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser, RSF Sverige.

FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) delar priset med med CEJIL, Center of Justice and international Law för att ha ”bidragit till utvecklingen av en integrerad och progressiv rättsvetenskap och förståelse för yttrandefrihet och informationsfrihet runt om i världen.”

Den 25 maj 2000 besökte Jineth Bedoya Lima fängelset La Modelo i Bogota, Colombia för att göra en intervju. Där kidnappades hon och fördes bort och utsattes för sexuella övergrepp av flera män. Efter dryg 20 års kamp och juridiskt arbete fick hon upprättelse, och den Colombianska staten dömdes. FLIP har under alla dessa år stöttat Jineth Bedoya Lima och genom hennes kamp visat på kvinnliga journalisters särskilda utsatthet. Hon är bara ett av många exempel där våld används för att tysta och straffa kvinnor i konfliktfyllda länder och regioner. Bedoya Limas fall visar på hur landet underlåter sig att skydda journalister, med negativ konsekvenser som följd – både för de enskilda journalisterna, och för journalistiken.

– För att kunna driva fall som detta krävs – förutom att ha sanningen på vår sida – en organistaion som är beredd att springa ett maratonlopp. Priset är därför viktigt erkännande för FLIP och det motiverar oss att fortsätta kämpa för att försvara yttrandefriheten och för att journalister ska kunna utföra sitt arbete utan oro för repressalier, säger FLIPs ordförande Jonathan Bock.

Priset delas ut tisdagen den 1 mars 2022, och prisceremonin kan följas digitalt.

Bild: Johan Schmidt, RSF

På bilden, Jonathan Bock FLIP, Jineth Bedoya Lima och Viviana kristiscevick, CEJIL, på presskonferens  i Colombia, i samband med den fällande domen 2021.