RSF arbetar mot självcensuren i Latinamerika

Reportrar utan gränser samarbetar sedan många år med den colombianska pressfrihetsorganisationen Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) i ett projekt som riktar sig mot Colombias journalister med syftet att höja kunskapen om problemen kring självcensur och ta fram praktiska åtgärder för att motverka problemet. De senaste åren har, bland annat tack vare pressfrihetsorganisationen FLIP:s arbete, antalet mord på journalister i Colombia sjunkit drastiskt men samtidigt har hoten ökat och för att klara sig med livet i behåll och för att kunna leva kvar i sin stad/region, tvingas journalister och medier att välja bort bevakningen kring vissa känsliga ämnen. Framför allt på lokal nivå är detta ett växande problem som hotar medborgarnas rätt till en allsidig information samt begränsar mediernas demokratiska kontrollfunktion. Målet med insatsen är att skapa praktiska åtgärder för att minska självcensuren och därigenom öka medborgans tillgång på relevant information. Den direkta målgruppen är landets journalister och den indirekta målgruppen landets mediekonsumenter. Att skapa bättre förutsättningar för medierna att kunna uppfylla sin granskande roll är ett sätt att stärka en fungerande demokrati.

Tidigare har Reportrar utan gränser bistått FLIP att bygga upp ett nätverk av korrespondenter ute i landets regioner som bevakar, utreder och informerar om övergrepp mot journalister och medier. FLIP:s rapporter ligger till grund för åtgärder inom ramen för inrikesministeriets skyddsprogram för hotade journalister. Samarbetet var mycket lyckat och FLIP har nu korrespondenter i samtliga av Colombias regioner och är den mest trovärdiga och mest citerade källan vad gäller information kring hot mot journalister och medier i Colombia.

2023 har vårt arbete med pressfrihet i Latinamerika gått över i ett nytt projekt, finansierat av ForumCiv regionalt  och Sida. FLIP är nu en medarrangör i detta projekt som heter Networks against silence: less censorship, better journalism, more democracy. 

Exempel på projekt som FLIP genomför:

Liga contra el silencio (journalistiskt nätverk mot självcensur). Läs mer på hemsidan: ligacontraelsilencio

Ruedas creando Redes, Laboratorio de Periodismo (hjul som skapar nätverk, journalistiskt laboratorium) är ett forskningsprojekt där en ambulerande lokalradiostation ingår. Se kort film om projektet här:

mer information

För mer information, kontakta:

Johan Schmidt
Projektledare