KOLLEGA TILL KOLLEGA

Kollega till kollega

Landsflykt eller ett nytt hemland kan innebära stora möjligheter men kan också utgöra en allvarlig begränsning av journalister och författares yttrandefrihet. Skribenter behöver tillgång till rätt kontakter och strategier för att arbeta i Sverige. Reportrar utan gränsers nya projekt Kollega till kollega ska kartlägga deltagarnas behov och erbjuda stöd för en snabb start i det nya hemlandet. Nu söker vi deltagare till projektet.

Projektets huvudmål är att utarbeta en metod för att stärka de inflyttade skribenternas möjlighet att fortsätta utöva sitt yrke under nya förutsättningar. Genom ett årslångt pilotprojekt (1 mars 2019–28 februari 2020) ska Reportrar utan gränser tillsammans med sina partnerorganisationer Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN ta reda på vilka former av stöd som efterfrågas av dessa skribenter: Handlar det om kontakt med redan etablerade kollegor eller studiebesök på olika redaktioner och förlag? Finns det behov av mötesplatser, eller kurser kring praktiska frågor som att söka jobb och skaffa F-skatt? Projektet genomförs med stöd av Postkodstiftelsen.

Projektet ska genomföra en kartläggning och aktiviteter i samarbete med tre regioner – Västra Götaland, Jönköping och Uppsala som redan arbetar med liknande frågor genom ICORN och projektet Konsten att Delta (KAD). Med detta som grund kan vi skapa ett mer långsiktigt program som omfattar fler orter i landet och erbjuder relevanta stödåtgärder för ett större antal inflyttade journalister och författare i Sverige.

Tillsammans med fristadsnätverket ICORN kommer vi att vända oss både till nyanlända och sådana som varit i Sverige en längre tid – även dessa journalister och författare kommer att erbjudas möjlighet att delta i de regionala aktiviteterna. En av våra 
viktigaste uppgifter blir att bistå verksamheten med nätverk och kontakter inom
 medie- och förlagsbranschen för att ordna praktikplatser och studiebesök.

Olika aktiviteter kommer att prövas, och erfarenheterna ska dokumenteras och läggas till grund för en metod som kan användas i hela landet. Vi kommer att samla 10 deltagare i varje pilotregion, och var och en av deltagarna ska erbjudas kontakt med en etablerad kollega. Vi ska också upprätta kontakt med de viktigaste lokala medie- och kulturinstitutionerna och med relevanta projekt och organisationer.

Är du journalist, skribent eller författare som vill träffa en kollega med internationellt nätverk? Eller har du kanske just flyttat till Sverige och vill  komma i kontakt med kollegor här? Ta reda på mer eller ansök till projektet genom att skicka namn, adress och CV till:

Åsa Steinsvik
Projektledare, Reportrar utan gränser Sverige
072-308 05 27
asa.steinsvik@reportrarutangranser.se

Läs pressmeddelande om projektet här

 

mer information

För mer information, kontakta:

Åsa Steinsvik
Projektledare

072-308 05 27