RUG och UD i debatt om fallet Dawit Isaak

UD har inte ens orkat lyfta på luren för att kontrollera påståendet om att EU:s stöd till Eritrea har upphört, skriver Dawits bror Esayas Isaak och Björn Tunbäck, ledamot i Reportrar utan gränsers styrelse, i ett replikskifte på Expressens debattsida.

Upprinnelsen till debatten är det rättsutlåtande som Reportrar utan gränser varit med om att ta fram. Då Reportrar utan gränser var på UD för att lämna över dokumentet var det statssekreterare Frank Belfrage som tog emot det. Det debatten handlar om är vad UD kan göra för att hjälpa Dawit Isaak och vad de har gjort hittills. En möjlig väg att gå var det bistånd som Sverige och EU betalar ut till Eritrea varje år. Enligt Frank Belfrage har Eritrea tackat nej till en stor del av biståndssumman samtidigt som det inte är känt av de EU-parlamentariker som Reportrar utan gränser träffat för att diskutera saken.

Frank Belfrage försvarar sig så här på Expressens debattsida: ”Tilläggas kan att EU-biståndet har en viktig humanitär funktion för att förbättra livssituationen för befolkningen och bekämpa fattigdomen. Det ger också möjlighet till en dialog med den eritreanska regeringen bland annat om MR-frågorna. Som svar på anklagelsen om brist på engagemang, kan jag bara konstatera att Utrikesdepartementet lägger ned ett mycket omfattande arbete på detta ärende. Med stöd av starka folkrättsliga och humanitära skäl kräver den svenska regeringen att Dawit Isaak ska friges.”

Hur mycket engagemang som UD egentligen lägger ner har börjat ifrågasättas. Under hösten har bland annat Carl Bildt fått utstå kritik för att han varit nästintill osynlig i debatten, och arbetet, kring Dawit Isaak. Esayas Isaak och Björn Tunbäck skriver på Expressens debattsida: ”Vi börjar undra. Rättsutlåtandet bygger på en genomgång av konventioner och domar i Europadomstolen som advokat Percy Bratt, ordförande i Civil Rights Defenders – före detta Svenska Helsingforskommittén – gjort tillsammans med en kollega. Juristerna visar att både den svenska regeringen och EU måste använda alla tillgängliga lagliga och diplomatiska medel för att försöka få Dawit Isaak fri. Det är det skydd alla vi medborgare i Sverige och EU har enligt praxis.”

Resultatet av rättsutlåtandet skulle alltså kunna bli att Dawit Isaak, när han släpps fri, kommer kunna gå till UD och begära ut alla handlingar som beskriver hans fall. Visar det sig att inte tillräckligt har gjorts är det till och med möjligt att göra rättsak av det.

Esayas Isaak och Björn Tunbäck avslutar replikskiftet på Expressens debatt sida med att skriva: ”Advokat Percy Bratt beskrev det legala krav som vilar på regeringen och EU på följande sätt: De är inte skyldiga att lyckas. Men de är skyldiga att försöka. Att döma av händelserna ovan är försöken lama. Hur skall vi förstå UD:s agerande? Dawit Isaaks liv är i fara. Tiden kan vara på väg att rinna ut. Därför måste verkligen alla stenar vändas. Genast. UD måste agera snabbt, på bred front och med betydligt större engagemang och idérikedom än hittills. Innan det är för sent. Och en fråga till: när bad UD senast formellt att få träffa Dawit Isaak? Det som är deras rätt att göra.”

För att läsa debatten:

http://www.expressen.se/debatt/1.2210185/esayas-isaak-och-bjorn-tunback-vi-har-fortfarande-inte-fatt-svar

http://www.expressen.se/debatt/1.2215379/frank-belfrage-ud-lagger-ned-stor-kraft

http://www.expressen.se/debatt/1.2199011/esayas-isaak-och-bjorn-tunback-dawit-har-ratt-att-forvanta-sig-mer