Rysslands stämplar Deutsche Welle som utländsk agent

Ryssland stänger ner det tyska public service-bolaget Deutsche Welles kontor i Moskva. Journalisternas ackrediteringar dras in och mediebolaget stämplas som utländsk agent. Reportrar utan gränser fördömer Rysslands agerande.

Deutsche Welle (DW) bekräftar att de stängde sitt kontor i Moskva den 4 februari, bara en dag efter att Ryssland utfärdat sitt sändningsförbud mot Deutsche Welle. Ackrediteringen av all DW-personal i Ryssland ska återkallas, och processen med att förklara DW som ”utländsk agent” har inletts.

Enligt det ryska utrikesministeriet är dessa åtgärder en direkt reaktion på beslutet från Tysklands kommission för licensiering och övervakning (ZAK) att förbjuda RT DE (f d Russia Today) från att sända sina tyskspråkiga program utan licens. Hittills har RT DE varken ansökt om licens i Tyskland eller fått en.

– Det är oacceptabelt av den ryska regeringen att reagera på en medieregleringsfråga i Tyskland genom att de facto kriminalisera ett helt TV-bolag”, säger Christian Mihr, verksamhetschef för RSF Tyskland. Vi uppmanar det ryska utrikesdepartementet att upphäva sändningsförbudet. Det är ett hårt slag mot mediepluralismen och informationsfriheten i ett land där pressfriheten redan är begränsad till ett absolut minimum. Utrikesministeriets hot om ytterligare motåtgärder bådar inte gott.

Enligt RSF är den ryska reaktionen oproportionerlig och kan av många skäl inte likställas med ZAK:s beslut. Medan personalen på RT DE har kunnat dra fördel av tysk pressfrihet för att arbeta i Tyskland sedan 2015, kommer DW inte längre att tillåtas ägna sig åt journalistik i Ryssland. RT DE kan besluta att ansöka om sändningstillstånd i Tyskland. Bolaget kan fortsätta att anställa journalister i Tyskland utan föregående ackreditering och att driva en webbplats och producera och sprida – men inte livestreama – video innehåll.

Ytterligare sanktioner hotades

RT DE kan vidta rättsliga åtgärder och be en oberoende domstol att granska det beslut som de tyska myndigheterna har fattat. Däremot har DW inga som helst möjligheter att vidta åtgärder mot sändningsförbudet. Det är ett politiskt beslut av det ryska utrikesministeriet. Den ryska regeringen hotar med ännu fler sanktioner trots att deras åtgärder är mycket mer långtgående än ZAK:s begäran att RT DE ansöker om sändningstillstånd.

DW och RT DE är båda statligt finansierade internationella programföretag, men har i övrigt lite gemensamt. DW står under offentlig tillsyn via Rundradiorådet och DW:s generaldirektör svarar enbart till Rundradiorådet. DW är skyldig att ”tillhandahålla ett forum både i Europa och andra kontinenter för tyska och andra perspektiv på viktiga ämnen, särskilt politik, kultur och ekonomi, i syfte att främja förståelse och utbyte mellan kulturer och folk.”

RT DE och Sputniknews representerar Rysslands officiella linje. De finansieras av den ryska statsbudgeten, är organisatoriskt integrerade i det Kremlkontrollerade medienätverket och har ett nära samarbete med Moskva. Enligt RSF är ryska statliga medier utomlands beroende av den ryska regeringen både ekonomiskt och innehållsmässigt.

Det här fallet är en brådskande påminnelse om behovet av att täppa till potentiella brister i lagstiftningen och att harmonisera licensiering på europeisk nivå. TV Novosti och företrädare för den ryska regeringen åberopar en licens utfärdad i Serbien den 6 december enligt den europeiska konventionen om gränsöverskridande television från 1989. Europeiska mediemyndigheter bör komma överens om ett enhetligt tillvägagångssätt för att undvika att spelas ut mot varandra på grund av en oklar rättslig situation.

Ryssland har förklarat 115 medier och individer som ”utländska agenter”

Enligt registret över ”utländska medier som fyller funktionen som en utländsk agent” har totalt 115 medier och individer i Ryssland för närvarande (den 26 januari) förklarats vara ”utländska agenter”. De inkluderar nästan alla medier som gör undersökande reportage i Ryssland eller är kritisk i sin bevakning av den ryska regeringen. De inkluderar Meduza, VTimes, Mediazona, Proekt, The Insider, Otkrytye Media och TV Dozhd. Några av dem har sedan dess stängt ned sin verksamhet i Ryssland. Det internationella utredningsnätverket Bellingcat lades till registret den 8 oktober.

Alla som förklarats vara ”utländska agenter” är skyldiga att publicera denna status vid varje publicering, tweet eller meddelande. De måste också skicka in detaljerade, regelbundna rapporter om sin ekonomi. Detta innebär ett stort byråkratiskt arbete som för de flesta är överväldigande. Om det upptäcks några fel i deras rapporter eller om de som är listade i registret försummar att lägga till etiketten ”utländsk agent” på allt innehåll de publicerar, kan de få höga böter eller fängelse i upp till fem år.

Ryssland är rankat på plats 150 av 180 länder i RSF:s globala pressfrihetsindex 2021.