Säkerhetsträning för journalister i Pakistan

För att besvara våldet mot journalister organiserade Reportrar utan gränser och Peshawar-baserade partnerorganisation, Tribal Union of Journalists (TUJ), en serie dags-kurser med säkerhetsutbildningar för de lokala journalisterna.

Reportrar från Khyber, Kurram, Bajaur, Orakzai, Mohmand, Norra Waziristan och södra Waziristan deltog i sex stycken dagsutbildningar som hölls på TUJs huvudkontor under perioden 1 november till 4 december. Totalt har cirka 90 journalister lärt sig säkerhetsåtgärder och tillvägagångssätt vid fara. Iqbal Khattak, Reportrar utan gränsers representant och en erfaren tränare, ledde endagarskurserna som också gav undervisning i första hjälpen, metoder för att förebygga och bedöma risker samt hur man ska agera vid kidnappning.

Ett exemplar av Reportrar utan gränsers, Handbok för journalister, i Urdu, kommer också att ges till deltagarna, tack vare stöd från UNESCO Islamabad.

– Ögon från hela världen har vänt sig till gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Medier vill inte missa vad som händer vid gränsen, men regionen är mycket farlig. Utländska journalister och journalister från andra delar av Pakistan kommer sällan hit. De lokala journalisterna är de enda som kan bevaka nyheterna i området. Ändå har många av dem inte fått tillräckligt med utbildning i att hantera riskerna de utsätts för, säger Khattak.

Journalister i stamområdena är i händerna på talibanerna, som vill påverka bilden av hur det ”heliga kriget” bevakas. Samtidigt, som lokala myndigheterna och väpnade styrkorna har svårt att tolerera rapportering av överdrifter gällande ”kriget mot terrorism”. Reportrar måste också ta hänsyn till de faror som följer vid amerikanska och pakistanska militära operationer mot al-Qaida.

I ett tal under det första utbildningspasset inledde Jean-François Julliard, Reportrar utan gränsers generalsekreterare, med att hänvisa till de många pakistanska journalister som dödats under de senaste månaderna och Reportrar utan gränsers betydelse för att stödja journalister i stamområdena.

– Utbildningen syftar till att hjälpa dem vara bättre förberedda, men myndigheterna har också en plikt att försöka garantera säkerheten för journalister i Pakistan, säger Julliard.Denna åtgärd har varit möjlig genom EU:s europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), varav Reportrar utan gränser är en stödmottagare.