Sex radiomedarbetare villkorligt frigivna

Journalisterna har suttit i Gabodefängelset i över fyra månader utan rättegång. Efter flera överklaganden till högsta domstolen fastställde en appellationsdomstol villkorlig frigivning. De sex journalisterna ska placeras under rättslig övervakning medan de väntar på sin rättegång.