Slovakien: RSF uppmärksammar femårsdagen av mordet på Jan Kuciak med att stödja mekanismer för ökad säkerhet för journalister.

I april 2023 förkunnas domen mot den påstådda hjärnan bakom mordet på Jan Kuciak och hans fästmö år 2018.  Reportrar utan gränser (RSF) kräver rättvisa för de dödade journalisten och hans fästmö och erbjuder så väl ekonomisk hjälp som expertis i ett nytt unikt projekt som ska öka säkerheten för journalister och andra mediaarbetare.

Den 20 februari 2023, kvällen före femårsdagen av mordet på Jan Kuciak och hans fästmö Martina Kusnirova, lanseras en ny mekanism för att skydda och bevaka journalister, förhindra attacker mot slovakiska journalister och hjälpa de journalister som ändå utsätts för brott.

Projektet som heter Safe.Journalism.sk (Bezpecna.Zurnalistika.sk) har inrättats av Investigative Center of Jan Kuciak (ICJK) som grundades 2018. RSF stöder projektet ekonomiskt och med expertis, som en av två samarbetspartners Den andra partnern är Nederländernas ambassad i Bratislava. Inspirerat av den holländska skyddsmekanismen, PersVeilig, är det slovakiska projektet det första i sitt slag i landet.

Safe.Journalism.sk har genomfört en förstudie med hjälp av det slovakiska journalistförbundet för att identifiera de hot som journalisterna i landet utsätts för. Som ett nästa steg kommer projektgruppen tillsammans med de slovakiska myndigheterna diskutera och utforma efterfrågade åtgärder.

–Slovakiska journalister kommer inte känna sig säkra förrän full rättvisa utkrävs för mordet på Jan Kuciak och förrän man arbetar systematiskt med åtgärder för att stävja den här typen av brott. Lanseringen av SafeJournalism.sk, som vi är stolta över att stödja, är en sådan åtgärd. Vi kommer att fortsätta stödja projektet som ett utmärkt exempel på samarbete mellan journalister själva, med staten och med partners utomlands, säger Pavol Szalai, chef för RSF:s avdelning för Europa och Balkan.

–Den här nya undersökningen visar den verkliga omfattningen av problemet med journalisters säkerhet i Slovakien fem år efter mordet på Jan Kuciak. Upp till två tredjedelar av journalisterna sa att de hade upplevt hat, hot eller påhopp under det senaste året. Anstiftan till hot och hat från politiker, antingen online eller i fysiska personliga attacker, sätter stor press på journalisterna när de utför sitt jobb – att förse allmänheten med nyheter och information. Det är därför vi lanserar Safe.Journalism.sk, säger Lukas Diko, ordförande och chefredaktör för ICJK.

Online-attacker är vanligt förekommande

Den webb-baserade undersökningen genomfördes mellan december 2022 och januari 2023 av AKO, ett företag som genomför marknadsundersökningar. 400 journalister tillfrågades i undersökningen. Journalisterna arbetar för lokala, nationella och internationella medier.

Två tredjedelar (66 %) av de tillfrågade har upplevt en incident, /fysiska- eller psykiska attacker eller hot, under de senaste 12 månaderna. De vanligaste var verbala attacker online (40 %) och direkta verbala attacker (36 %). Fysiska attacker och juridiska hot såsom att avkräva tystnadsplikt, upplevdes av 4 % respektive 2 % av journalisterna. Nästan tre fjärdedelar (73 %) av incidenterna beskrevs av journalister som hatretorik mot dem. Som ett resultat av ovan nämnda hot tillgrep 16 % av reportrarna självcensur.

Undersökningen visar att 16 journalister utsattes för fysiska övergrepp, ett mycket högt antal i jämförelse med andra små EU-länder. Ännu mer oroande är att vi fortfarande inväntar ett juridiskt avslut med fällande domar för de som beställde mordet på Jan Kuciak den 21 februari 2018.

Dom i fallet Kuciak i april 2023

Men fem år efter morden kan en fällande dom för Jan Kuciak och hans fästmö Martina Kusnirova  vara inom räckhåll. Domen i den återupptagna rättegången mot den påstådda hjärnan Marian Kocner och hans medbrottsling Alena Zsuzsova ska meddelas den 24 april, enligt åklagaren Matus Harkabus.

Rättegången återupptogs vid den särskilda brottmålsdomstolen efter att Högsta domstolen i juni 2021 upphävde frikännandet av Marian Kocner och Alena Zsuzsova i en första rättegång.

Affärsmannens motiv för mordet var, enligt åklagaren, Jan Kuciaks grävande reportage i Aktuality.sk. Han uppfattade att artiklarna hotade så väl hans politiska och affärsmässiga intressen, som straffriheten gentemot de slovakiska brottsbekämpande institutionerna.

Marian Kocner arresterades i juni 2018. Följande år dömdes han till ett 19-årigt straff för bedrägeri.

Tre personer har redan dömts till långa fängelsestraff i fallet Jan Kuciak; två personer för mord och en person för medhjälp till mord.

Slovakien är på plats 27 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex 2022

BIld: AFP