Sloveniens EU-ordförandeskap får inte hindra arbetet med att förbättra pressfriheten i Europa

Premiärminister Janez Janša och hans regering har upprepade gånger ignorerat pressfriheten. Den 1 juli övertar Slovenien ordförandeskapet i EU under 6 månader. Reportrar utan gränser och andra organisationer som försvarar pressfriheten uppmanar den slovenska regeringen att avstå från försök att undergräva initiativ som syftar till att förbättra situationen för pressfrihet i EU:s medlemsländer och kandidatländer under ordförandeskapet. Vi uppmanar också de andra EU-länderna att vara vaksamma.

Samtidigt som vi respekterar Sloveniens roll som ordförande för Europeiska unionen är vi bekymrade över att det sex månader långa ordförandeskapet ska missbrukas av regeringen och att den ska hindra ansträngningarna att stärka mediefriheten i Europa.

Ända sedan premiärministern Janez Janša kom till makten i mars 2020 har han och hans regering ignorerat pressfriheten. De har ofta attackerat slovenska och internationella journalister på sociala nätverk. Regeringen har försökt undergräva den offentliga tv-kanalen RTV SLOs redaktionella och ekonomiska oberoende och godtyckligt stoppat finansieringen av den nationella pressbyrån STA. Kritiska medier pressas av den diskriminerande distributionen av regeringsreklam. Samtidigt kan Slovenien skryta med ett av de mest allvarliga exemplen på kränkande rättegångar, så kallade SLAPP. Bakom anmälan står en person med nära kopplingar till premiärminister Janez Janša. Den slovenska premiärministern är nära allierad till Ungerns premiärminister Viktor Orban och har fört in sitt land på den ungerska regimens väg. Försämringen av pressfriheten återspeglas i att Slovenien flyttades ned fyra steg till den 36:e platsen i World Press Freedom Index 2021 som publiceras av Reportrar utan gränser. I en kommande rapport, Press Freedom Mission to Slovenia, utgiven av Media Freedom Rapid Respons (MFRR), görs en fullständig redogörelse över den aktuella situationen i Slovenien.

Ordförandeskapet i EU ger ordförandelandet en möjlighet att spela en ledande roll i unionen. Slovenien kommer att leda mötena för de 27 EU-medlemsstaterna i sex månader och företräda dem gentemot andra EU-institutioner ochländer utanför EU. Det har också rätt att fastställa EU-rådets dagordning och tala på unionens vägnar. Ordförandelandet bör agera som en uppriktig och neutral mäklare.

Samtidigt som vi erkänner landets legitima rätt att utnyttja denna möjlighet är vi bekymrade över den risk som den slovenska regeringen kan utgöra för arbetet med att förbättra mediefriheten i EU:s medlemsstater och kandidatländer. Vi uppmanar de slovenska myndigheterna att stoppa verbala attacker mot journalister, upprätthålla rätten till pressfrihet och avstå från alla åtgärder som ytterligare negativt påverkar medielandskapet i Slovenien, Europeiska unionen och dess grannskap. Vi uppmanar också regeringarna i de andra EU-länderna att säkerställa så att de pågående initiativ som syftar till att förbättra mediefriheten i EU och västra Balkan fortsätter under det slovenska ordförandeskapet. Det gäller framförallt initiativ för att främja rättsstatsprincipen, pålitlig information online, skydd av journalister i allmänhet och mot SLAPP i synnerhet.

”Det är på grund av respekten för de grundläggande europeiska värdena och allas ihållande insatser för det gemensamma bästa som Europeiska unionen reser sig efter varje fall och blir ännu mer sammanhängande och motståndskraftig”, skriver det slovenska ordförandeskapet på sin webbplats och lovar att ”stärka regeln lagstiftning och europeiska värderingar och öka säkerheten och stabiliteten i det europeiska grannskapet”.

Dessa ord är viktiga, och ordförandeskapet kommer att bedömas utifrån hur väl de följs.

Reporters Without Borders (RSF)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

ARTICLE 19

OBC Transeuropa (OBCT)

International Press Institute (IPI)

Free Press Unlimited (FPU)