Slutet för ett fritt internet i Ryssland

natalia_kolesnikova_afp1.jpg

Två nya lagar, som båda attackerar det fria internet och möjligheten till anonym kommunikation, har godkänts av det ryska parlamentet och undertecknats av landets president Vladimir Putin.

Lagarna innebär att regeringen får inflytande över innehåll i sökmotorer samt gör det olagligt att tillhandahålla meddelandetjänster där inte individerna kan identifieras och blockeras. Det blir också i praktiken olagligt att kringgå den ryska internetcensuren genom att VPN- och anonymiseringsnätverk som inte blockerar tillgång till innehåll som är förbjudet i Ryssland.

– Lagarna är en direktattack på internet i landet. Det är en drakonisk lagstiftning som totalt bortser från ryska medborgares rätt till information och yttrandefrihet, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Den första lagen, som träder i kraft den 1 november 2017, täpper igen möjligheten att använda mjukvara för att kringgå den ryska internetcensuren. All mjukvara eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller VPN-tjänster, proxyservrar eller Tor-nätverket måste blockera sajter på order av Roskomnadzor, den federala kommunikationsmyndigheten, annars kommer de själva att blockeras för användning.

Lagen säger också att alla sökmotorer, som exempelvis Google, måste ta bort alla referenser i sitt index till webbplatser som är blockerade i Ryssland.

– Vi har sett att den här typen av lagstiftning har stora konsekvenser i länder där de införs, exempelvis i Kina. Apple tar exempelvis bort mjukvaror i Appstore som inte följer nationell lagstiftning. Det gör det omöjligt, eller mycket svårt, för alla med Iphone att installera program på sina telefoner som de behöver för att kommunicera säkert, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Den andra lagen, som börjar gälla den 1 januari 2018, kräver att användare av meddelandetjänster som WhatsApp, Telegram och liknade ska kunna knytas till ett telefonnummer. Myndigheterna ska sedan kunna blockera användare eller enskilda meddelanden. I praktiken innebär lagen att dessa och liknande tjänster blir olagliga i landet.

Kontantkort för mobiler får heller inte säljas utan att information om användaren lagras av teleoperatören.

Ryssland återfinns på plats 148 av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.