Sociala medier och framtiden för demokratin

Tillsammans med Alice Petrén, utrikeskorrespondent för Sveriges radio, Christian Christensen, professor i media och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet och Jonathan Lundqvist, Reportrar utan gränser, diskuterades de sociala mediernas inverkan under den arabiska våren. Moderator för kvällen var Klara Klintbo-Skilje.

De sociala medierna kan vara till stor hjälp om yttrandefriheten inte existerar, men panelen betonar även att det lätt kan missbrukas och inte är tillförlitliga.

– Information som borde kommit fram till befolkningen gjorde inte det före eller under revolutionerna i Egypten eller Tunisien, då var de sociala medierna viktiga som kommunikationskanal. Men de sociala medierna är lätta att övervaka och därför rekommenderade man till exempel att inte dela information om möten och demonstrationer under revolutionens start på Befrielsetorget, säger Christian Christensen.

Alice Petrén förlitar sig inte på de sociala medierna när hon arbetar.

– Jag litar inte på de sociala medierna, man vet inte vem det är som skriver och inte heller vem som läser det. Som utrikeskorrespondent använder jag mig bara av tillexempel Facebook för att komma i kontakt med människor genom olika grupper, säger Petrén.

Othmani ser positivt på framtiden och ser skillnad sedan valet den 23 oktober.

– Det ser bättre ut, man kan skämta om regeringen och de sociala medierna används mer avslappnat. Men det kan även användas negativt, exempelvis har det använts för attack mot människor och fotomanipulationer har spridits, säger Othmani.

Christensen liknar internet med ett gränslöst samhälle, men betonar ändå att all information inte finns för alla.

– Utan att kunna läsa är internet meningslöst därför är språket väldigt viktigt, den mesta information på internet är till exempel på engelska, säger Christensen.

De traditionella medierna får också en stor ny betydelse för demokratin.

– Medierna försöker bli bättre, de har ingen ursäkt längre och befolkningen har förväntningar, säger Othmani.

Petrén påpekar också vikten av de traditionella medierna och tror radiostationerna är det som väger tyngst som mediekanal. De sociala medierna används nu även av de traditionella medierna som är aktiva på både på Twitter och Facebook.

– Jag ser optimistsikt på framtiden, säger Othmani, och vad västvärlden kan göra för oss nu är att skildra en rättvis bild och prata med befolkningen. Man rapporterar tillexempel inte om den miljon människor som är arbetslösa i Tunisien, man rapporterar inte om den dåliga ekonomin. Istället lägger man vikten på om kvinnor bär nikab eller inte, säger Othmani.

– Folket är fattiga och hungriga, de bryr sig inte om något annat nu, tillägger hon.

Jonathan Lundqvist berättar att Reportrar utan gränser öppnade ett kontor i Tunis den 12 oktober.

– Syftet med Reportrar utan gränser i Tunisien är för att hjälpa till att bygga upp oberoende medier, för att stärka yttrandefriheten, säger Lundqvist.