Som ordförandeland bör Tyskland förstärka pressfriheten i EU

Den 1 juli övertar Tyskland det roterande ordförandeskapet i EU. Reportrar utan gränser uppmanar den tyska regeringen att stärka EU:s försvar av pressfrihet, journalisters säkerhet och medier som drabbats hårt av coronakrisen. 

Coronakrisen har inte bara riktat strålkastarljuset mot hur viktigt det är med pålitliga nyheter och information och den roll som oberoende media spelar. Krisen har också synliggjort sårbarheten hos oberoende media. När Tyskland nu övertar det roterande ordförandeskapet i EU sker det i en för europeisk journalistik avgörande tid.

Medias hållbarhet och finansiering

EU:s långtidsbudget för de kommande sju åren (2021–2027) ska diskuteras vid det extrainsatta toppmötet 17-18 juli och sedan förhandlas mellan medlemsländerna. Räddningspaketet för corona finns också med på toppmötets agenda.

EU-kommissionens ursprungliga förslag om finansiering av det Kreativa Europaprogrammet, som inkluderar stöd till media och journalistik, har bantats. Finansieringen borde istället öka för att motverka coronapandemins effekter.

Reportrar utan gränser (RSF) ser gärna en stödfond som kan hjälpa utsatta medier i EU att klara sig genom krisen. Fonden bör rikta sig direkt till berörda medier och fördelas självständigt, opartiskt och transparent.

Slutligen uppmanar RSF EU att undersöka mediernas hållbarhet, en avgörande framtidsfråga för Europas medier.

En solid europeisk rättsstatsmekanism

Den europeiska modellen för demokrati och rättsstatens principer har missbrukats mycket de senaste åren, särskilt i Polen och Ungern. En process enligt artikel 7 i EU-fördraget för att hantera kränkningar av grundläggande EU-värden har inletts mot regeringarna i både Warszawa och Budapest. Tyskland måste gjuta nytt liv i dessa processer och få de två länderna att förstå att respekt för europeiska värderingar och pressfrihet inte är något valfritt.

Den nya mekanism för rättsstatens principer som EU-kommissionen föreslagit är ett steg i rätt riktning. RSF välkomnar att förslaget inkluderar ett erkännande av att oberoende journalistik och tillgång till information som några av demokratins grundpelare, men för att mekanismen ska vara effektiv uppmanar RSF också EU att införa land-för-land rekommendationer och sanktioner vid allvarliga kränkningar av pressfriheten.

RSF uppmanar Tyskland att verka för att den föreslagna mekanismen införs under det tyska ordförandeskapet, att den inkluderar pressfrihet.

Anti-SLAPP-direktiv

Det blir allt vanligare att stämningar används för att skrämma och tysta journalister i Europa. EU måste spela en ledande roll i kampen mot dessa strategiska rättegångar, så kallade SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation).

RSF förespråkar särskilt att EU antar ett direktiv om minimikrav för att skydda alla offer för SLAPP. Direktivet bör kombinera förebyggande åtgärder för att blockera missbruk av rättssystemet med åtgärder för att straffa de ansvariga och kompensera deras offer. RSF uppmanar den tyska regeringen att föreslå ett anti-SLAPP-direktiv under ordförandeskapet.

Skärp kontrollen av exporten av digital övervakningsteknologi

EU:s institutioner har sedan 2016 förhandlat om ändringar av reglerna för försäljning och export av teknik med dubbla användningsområden, det vill säga teknik som kan användas för såväl civila och militära ändamål, inklusive digital övervakningsteknik, som för spionprogram och utrustning för att övervaka demonstrationer. Tills de nödvändiga ändringarna träder i kraft kommer medlemsstaterna kunna fortsätta att utnyttja kryphål i systemet för att sälja denna teknik till auktoritära regimer, som ofta använder dem mot journalister.

RSF uppmanar den tyska regeringen att arbeta för att snabbt anta det ändringsförslag som säkerställer respekten för mänskliga rättigheter och skydd av journalisters arbete.

Var tydlig om mänskliga rättigheter i förbindelserna mellan EU och Kina

Oberoende av det toppmöte mellan EU och Kina som äger rum under hösten uppmanar RSF Tyskland att pressa EU till att göra ett tydligt uttalande om de senaste händelserna i Hongkong och Kina. EU får inte låta principen ”ett land, två system” äventyras av Kinas nyligen antagna säkerhetslagstiftning för Hongkong.

EU:s medlemsländer bör ställa in sig på rättsliga åtgärder mot Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter. Det tyska ordförandeskapet bör också uppmuntra EU till att införa europeiska sanktionsregler för kränkningar av mänskliga rättigheter, såväl internationellt som mot Kina.

Kinesiska tjänstemän och politiker som ansvarar för tillslag mot Hongkong och dess befolkning bör utsättas för sanktioner, framför allt genom att frysa deras tillgångar. EU:s företrädare borde under tiden upprätta en dialog med aktivister och journalister som ett tecken på solidaritet.

Relaterade dokument

Safeguarding media freedom and pluralism through the European Rule  of Law Mechanism