Reportrar utan gränser stärker skyddet för journalister i Latinamerika

journalister i Ecuador attackeras av journalister

I ingen annan del av världen har pressfriheten försämrats så kraftigt de senaste åren som i Latinamerika. Allt fler journalister i regionen utsätts för hat, hot och våld. Nu inleder Reportrar utan gränser tillsammans med sin colombianska partnerorganisation arbetet för att stärka pressfriheten även i Ecuador, Bolivia, Paraguay och Honduras.

Reportrar utan gränsers svenska sektion (RSF Sverige) har i mer än tjugo år samarbetat med organisationen Fundación para la libertad de prensa (FLIP) för att stärka pressfriheten i Colombia. RSF Sverige är därmed en av FLIP:s mest trogna partner.

Bland annat har RSF Sverige bistått organisationen att bygga upp ett nätverk av lokala journalister som rapporterar om angrepp mot journalister i hela Colombia. FLIP har med RSF Sveriges stöd även byggt upp en databas och en hemsida som visar vilka offentliga myndigheter som genom annonsering finansierar landets medieredaktioner (Pauta visible).

På senare år har RSF Sverige gett FLIP stöd att skapa ett nätverk för grävande journalistik (Liga contra el silencio). Förra året nominerades ett större grävjobb (Frontera cautiva) inom Liga contra el silencio till det latinamerikanska journalistpriset, Premio Gabo.

Förra årets belönades även FLIP med det stora colombianska journalistpriset Simón Bolívar i kategorin ”Årets journalist” för sitt arbete med pressfrihet och journalister säkerhet. Satsningarna Pauta visible och Liga contra el silencio nämndes särskilt i sammanhanget.

— För FLIP är stödet från RSF Sverige helt avgörande för att utforma och genomföra våra projekt till stöd för pressfriheten. På det viset kan vi fortsätta vårt arbete med att försvara colombianernas grundläggande rättigheter, som yttrandefriheten, sa FLIP:s generalsekreterare, Jonathan Bock Ruíz i samband med prisutdelningen.

Sen 2003 har Colombia klättrat tjugo placeringar (från plats 149 till plats 129) i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex med 180 länder. Situationen har förbättrats avsevärt, men de senaste två åren syns återigen tecken på försämring med allt fler attacker mot journalister och medier.

Utvecklingen gäller även övriga Latinamerika. FLIP och RSF Sverige har därför beslutat att inleda ett arbete för att identifiera och stärka lokala pressfrihetsorganisationer i fler länder i regionen.

— Vårt samarbete med FLIP är kanske det jag är mest stolt över. Att vi som en liten förening i Sverige tack vare våra trogna medlemmar och givare verkligen kan göra skillnad för utsatta journalister ute i världen. Att vi nu tar detta arbete vidare till fler länder känns viktigt i en tid då lika många journalister dödas i Latinamerika som i Mellanöstern, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Arbetet inleds i Ecuador, Bolivia, Paraguay och Honduras. Det sker i samarbete med RSF International i Paris och finansieras under perioden 2020—2022 av Forum Syd i Sverige.