Stöd Johan och Martin i Etiopien!

– Utrikesdepartementet hanterar detta som vilket annat konsulärt ärende som helst och då täcks inte kostnaderna för advokat. För att garantera att Martin och Johan får en så bra rättslig hjälp som möjligt i ett land som är oroväckande rättsosäkert startar vi den här insamlingen, säger Jesper Bengtsson, ordförande för Reportrar utan gränser.

– Frilansar har inte samma stöd som någon utsänd från de stora och etablerade mediehusen. För oss är det självklart att hjälpa Martin och Johan i en extremt utsatt och svår situation,  säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Donera pengar genom att betala in på bankgironummer 5567-3818, betalningsmottagare Reportrar utan gränser. Märk inbetalningen Johan och Martin.

Eventuellt överskott från insamlingen ska användas till stöd för andra journalister som behöver rättslig hjälp när de arbetar utomlands.

 

Varför har du bidragit till fonden till stöd för Martin Schibbye och Johan Persson?

Marianne Tackman, Åkarp

Jag är själv en pensionerad journalist. Alltihopa känns bara så viktigt. Jag läser tidningen Journalisten och jag håller med om alla de argument som framförts där till Martin och Johans försvar”

Gunnar Höst, Linköping

Det känns viktigt att visa sitt stöd för journalister som gräver i dessa saker. De ska känna att de kan fortsätta och att de har backning om de hamnar i knipa. Jag hörde talas om fonden genom en artikel i tidningen Arbetaren Zenit.”

Börje Försäter, Varberg

Vi är i samma bransch, jag arbetar som fotograf. Jag känner inte Martin och Johan personligen, men det har inte så stor betydelse. Den här typen av journalistik är så oerhört viktig. Inte så många kan eller törs göra den. Jag ville bidra till fonden på grund av den situation de befinner sig i, och även lite på grund av Carl Bildts uppträdande i början som gjorde mig så arg.


 

The Swedish section of Reporters Without Borders and the Swedish Union of Journalists is fundraising for the benefit of freelance journalists Martin Schibbye and Johan Persson, arrested in Ethiopia on the 1 of July.

The money primarily covers legal fees and expenses during the legislative process, but also other expenses for Martin and John during the time they are imprisoned.
– The Swedish Ministry of Foreign Affairs handles this like any other consular matter whatsoever, and do not cover the costs of attorneys for Martin and Johan. To ensure that they have the best legal assistance as possible in a country with an unsatisfactory legal security we started this fund, says Jesper Bengtsson, president of Reporters Without Borders.

– A freelance does not have the same support as someone on assignment from large and established media houses. For us it is natural to help Martin and John in an extremely vulnerable and difficult situation, says Jonas Nordling, president of Swedish Union of Journalists. 

Donate money by paying into the giro number 5567-3818, bank: Swedbank

Recipient: Reporters Without Borders. Sign the payment Johan and Martin.

If you sending money from abroad you also need this information:

IBAN Number: SE1380000836839133941170
Bank BIC: SWEDSESS

Any surplus from the collection will be used in support of other journalists who need assistance when working abroad.

 

Why did you contribute to the fundraising for the benefit of Martin Schibbye and Johan Persson?

Marianne Tackman, Åkarp

I am myself a retired journalist. It is just all so very important. I read the Magazine Journalisten and agree with all the arguments put forward in defense for Martin and Johan.”

Gunnar Höst, Linköping

It feels important to show support for journalist doing this kind of work. They should know and feel that they have some kind of back up out there if they get into trouble. I read about the fundraising effort in the Magazine Arbetaren Zenit and wanted to contribute.”

Börje Försäter, Varberg

I work as a photographer, in the same field as the two journalists. I don’t know them personally, but that doesn’t really matter. Not that many journalists can, or dare, to do this kind of work. I contributed because of the situation they are in, but also because of the way Carl Bildt handled, or rather mishandled, the issue from the beginning.