Stoppade sändningar för Kurdisk TV

En dansk domstol fann stationen skyldig att stödja Kurdistans arbetarparti (PKK), en separatistgrupp som Turkiet betraktar som terroristorganisation.

– Vi är chockade över detta ensidiga och skandalösa beslutet som kränker yttrandefriheten. Genom att förbjuda Roj TV:s sändningar, har Eutelsat gjort vad den danska domstolen avstod från att göra. Danmark ville inte stoppa sändningarna. Roj TV har överklagat den böter de dömts att betala, säger Reportrar utan gränser.

– Från Kina till Iran och Saudiarabien. I flera länder har Eutelset redan visat stor brist på hänsyn för informationsfriheten. Nu bidrar de till att främja en anti-terroristretorik med bredare politiska konsekvenser, ett favoritargument som repressiva regimer använder för att rättfärdiga kränkningar mot mediefriheten. Med den förevändningen fängslade Turkiet 30 journalister i december. Är den franska regeringen, en aktieägare i Eutelsat, redo att ta ansvar för ett beslut som kan leda till liknande konsekvenser? Eutelsat meddelade den 19 januari, att de bett sina distributörer stoppa Roj TV:s länkning till deras satelliter, på grund av det danska domstolsbeslutet ”för att undvika att ådra sig straffrättsligt ansvar som medbrottsling till terroristverksamhet.”

I domen den 10 januari anklagas Roj TV att, från februari 2008 till september 2010, ”stött verksamhet i terroristorganisation”. Köpenhamns domstol beslutade att de två företag som äger Roj TV ska betala höga böter. Domstolen samtyckte dock inte med åklagarens begäran att dra in sändningstillståndet. Roj TV har överklagat beslutet.

Roj TV har upprepade gånger anklagats för samröre med PKK, sedan partiet dragits in i en våldsam konflikt med den turkiska staten som nyligen ökat i intensiteten. Stationens sändningar erhölls i 68 länder.