Storbritannien godkänner att Wikileksgrundaren Julian Assange utlämnas till USA

Storbritanniens inrikesminister Priti Patel har godkänt utlämnandet av Julian Assange till USA, där han riskerar upp till 175 års fängelse för anklagelser kopplade till Wikileaks publicering av information i allmänhetens intresse. Reportrar utan gränser (RSF) fördömer beslutet. Det är ett misslyckande av den brittiska regeringen som underlåter att skydda pressfriheten. Beslutet kommer att få farliga konsekvenser för journalistik runt om i världen.

–Att utlämna Julian Assange till USA är ett hot mot pressfriheten. Det är ett misslyckande för allt skydd av de visselblåsare eller granskande journalister, också de i Sverige, som på något vis rapporterar om frågor som USA anser berör landets nationella säkerhet. Vi kommer fortsätta kämpa för att Assange inte utlämnas och släpps fri, säger Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser Sverige.

Den 17 juni, efter nästan tre år av utlämningsförfaranden i de brittiska domstolarna, godkände inrikesminister Priti Patel utlämnandet av Assange till USA. En talesperson för inrikesministeriet sa att ”de brittiska domstolarna inte har funnit att utlämnandet strider mot de mänskliga rättigheterna eller är missbruk i rättssak”. Patels föregångare, tidigare inrikesminister Sajid Javid, gav grönt ljus för USA:s utlämningsbegäran i juli 2019 och öppnade därmed fallet för domstolsprövning.

I maj överlämnade RSF en petition med nästan 64 000 underskrifter till inrikesministeriet och till sex brittiska ambassader runt om i världen. Där uppmanades Patel att avslå utlämningsbeslutet och agera i pressfrihetens och journalistikens intresse genom att säkerställa Assanges frigivning.

RSF samlade också 19 pressfrihets-, yttrandefrihets- och journalistorganisationer i en gemensam uppmaning till inrikesministern att avslå begäran om utlämning. I det gemensamma uttalandet poängterade man att Assanges åtal ”skulle skapa ett farligt prejudikat som skulle kunna tillämpas på alla medier som publicerade berättelser baserade på läckt information, eller faktiskt vilken journalist, utgivare eller källa som helst i världen.” Trots vädjan om ett möte lämnades brevet obesvarat av inrikesministeriet.

Assange har rätt att överklaga beslutet inom 14 dagar; hans fru Stella Assange och Wikileaks har redan meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Under tiden förblir Assange fängslad i högriskfängelset Belmarsh. Hans fysiska och psykiska hälsa är fortsatt dålig.

Storbritannien är rankat på 24:e plats av 180 länder i RSF:S Pressfrihetsindex 2022. USA är på plats 42.