Storbritanniens högsta domstol prövar utlämningen av Assange  

Storbritanniens högsta domstol prövar i veckan den amerikanska regeringens överklagande av domstolsbeslutet som motsätter sig utlämningen av Julian Assange. Reportrar utan gränser, RSF, kräver att ärendet avslutas och att Assange omedelbart släpps.

Under den två dagar långa förhandlingen, 27 och 28 oktober, kommer den amerikanska regeringen att argumentera mot det beslut som utfärdades den 4 januari, av distriktsdomaren Vanessa Baraitser. Beslutet grundar sig på Assanges vacklande hälsa.

Enligt tidigare domslut kommer USA tillåtas att argumentera kring fem förutbestämda punkter. Något omedelbart beslut väntas inte i anslutning till utfrågningen utan kommer sannolikt att följa skriftligen inom några veckor.

– När vi återvänder till domstolen för ännu fler förfaranden i USA:s oändliga rättsliga strid mot Julian Assange, betonar vi återigen vår ståndpunkt: Assange har blivit måltavla för sina bidrag till journalistiken, den utdragna process med åtal och krav på utlämning har fått bestående konsekvenser för journalistik och pressfrihet runt om i världen. Vi kräver att ärendet ska avslutas och han bör omedelbart släppas, säger RSF:s generalsekreterare Christophe Deloire.

På morgonen före förhandlingen framkom det att många – om inte alla – observatörer från ickestatliga organisationer, politiska observatörer och journalister fortfarande väntade på bekräftelse på ackreditering från domstolen, antingen för att närvara personligen eller för att få tillgång till domstolsförhandlingen via länk. RSF har som enda icke-statliga organisation övervakat hela utlämningsförfarandet trots stränga restriktioner som införts av domstolen, och har dokumenterat hinder för att kunna följa förfarandet.

– Vi har haft större svårigheter att få tillgång till förfarandet i fallet Julian Assange än vi har i något annat fall, i något annat land. Vi är extremt frustrerade över att vi hindras följa och rapportera kring den viktigaste förhandlingen hittills i det här fallet. Domstolsförhandlingen är av allmänintresse och ska därför vara öppen för granskning. Vi hoppas uppriktigt att högsta domstolen kommer att agera för öppen rättvisa och rätten till en rättvis rättegång och göra det möjligt för oss att göra vårt jobb genom att ackreditera oss så att vi kan följa överklagandeförhandlingen, säger RSF:s chef för internationella kampanjer Rebecca Vincent.

Om Assange utlämnas till USA kan han riskera upp till 175 års fängelse för de 18 åtalspunkterna som beskrivs i åtalet, relaterade till Wikileaks publicering 2010 av flera hundra tusen läckta hemligstämplade dokument. Assange skulle vara den första publicist som åtalades enligt den amerikanska spionagelagen. RSF anslöt sig nyligen till en sammanslutningav 25 pressfrihets-, medborgerliga- och internationella människorättsorganisationer och uppmanade återigen det amerikanska justitiedepartementet att lägga ner anklagelserna mot Assange.

USA och Storbritannien är rankade på 44:e respektive 33:e plats av 180 länder i RSF:s 2021 Pressfrihetsindex.

RSF:s generalsekreterare Christophe Deloire och RSF:s chef för internationella kampanjer Rebecca Vincent kommer att närvara vid hösta domstolen den 27 och 28 oktober och är tillgängliga för intervju på franska och engelska. Vänligen kontakta rvincent@rsf.org.