Succe för Dawits bok på bokmässan

209 exemplar av den nyutgivna boken ”Hopp – historien om Moses och Mannas kärlek”, som innehåller Dawit Isaaks texter för första gången på svenska, såldes och sammanlagt på mässan uppgick försäljningen till nästan det fyrdubla.

P O Enquist avslutade ett seminarium med att göra reklam för boken ”Hopp – historien om Moses och Mannas kärlek” skriven av den fängslade författaren Dawit Isaak.

– Dawit Isaak har i nuläget ingen yttrandefrihet, men i och med den här bokutgivningen slår vi ett slag för yttrandejämlikheten, som är minst lika viktig, säger Mats Söderlund Författarförbundets ordförande.

– Att den tysta diplomatin är just tyst innebär att Carl Bildt hela tiden kan hänvisa till den utan att behöva göra ett skit, säger Åsa Linderborg kulturchef på Aftonbladet.

– Diktaturer har historiskt sett en kort livstid. Regimen i Eritrea tror att den har tiden för sig och försöker tiga ihjäl motståndet. Istället kommer motståndet öka med tiden och bli som droppen som urholkar stenen, säger Peter Englund författare och ständig sekreterare i Svenska akademien.  

– För varje dag som Dawit Isaak sitter fängslad blir ännu en dag stulen från honom som far och från hans barn deras pappa. Jag har själv tre barn och jag saknar dem bara den korta tid jag är här på bokmässan. Dawit Isaak har varit skiljd ifrån sina barn i nio år. Sen tycker jag vi inom media ska skämmas för att vi dröjde så länge med att ta upp hans fall samtidigt som vi idag ser en kampanj som helt saknar motstycke, säger Björn Wiman kulturchef på Dagens Nyheter.                   TEXT: Gustav Staf Rydén