Sudans president lovar att släppa alla fängslade journalister

Reportrar utan gränser uppmanar honom att utöka löftet till att släppa alla fängslade mediearbetare och att verkställa det utan fördröjning. Gafar Alsabki Ibrahim, journalist på den arabiskspråkiga dagstidningen Al-Sahafa, släpptes efter uttalandet den 28 augusti efter att ha hållits fängslad sedan den 3 november 2010. Men Abdelrahman Adam, anställd på Radio Dabanga, och sex andra medarbetare på radiostationen som hållits fängslade sedan den 30 oktober 2010 släpptes inte. –

Att Gafar Alsabki har släppts är förstås goda nyheter, men myndigheterna måste se till att de anställda på Radio Dabanga också blir fria, och att åtalen mot dem läggs ner, säger Reportrar utan gränser.

– Vi får inte heller glömma att många tidningar har beslagtagits de senaste veckorna och att man återgått till den tidigare censuren, vilket försämrar mediernas frihet. Om Sudan vill ses som ett land där mediernas frihet respekteras måste sådana metoder stoppas.

Radio Dabanga, som sänder kortvågigt från Nederländerna, är den enda radiostationen som specialiserar sig på att rapportera om situationen i Darfur. Eftersom den inte är officiellt erkänd av Sudans regim saknar de anställda på radiostationen presskort och officiellt igenkännande som journalister.

De häktade radiojournalisterna är anklagade för spridande av statliga hemligheter, underminerande av konstitutionen, uppmanande till motstånd och eggande av upproriskhet i paragraferna 24, 25, 26, 50 och 53 ur brottsbalken från 1991, samt paragraferna 18, 42 och 44 ur kommunikationslagen från 2001. Brott mot paragraf 50 kan leda till dödsstraff.