Siri Hill invald som vice ordförande för RSF:s internationella råd

Siri Hill, ledamot i styrelsen för Reportrar utan Gränser (RSF) Sverige, har utsetts till vice ordförande för RSF:s internationella råd. Detta beslutades under ett möte för RSF:s olika sektioner i Paris.

– Jag ser oerhört mycket fram emot att representera vår sektion i Reportrar utan gränsers internationella råd. Det ger en möjlighet att dels lyfta frågor som berör oss här i Sverige i en internationell kontext, dels att i samverkan med företrädare för RSF:s sektioner vara delaktig i att utveckla strategier och fastställa riktningen framåt, säger Siri Hill.

Reportar utan gränser har sitt huvudkontor i Paris samt sex sektioner som arbetar självständigt med pressfrihetsfrågor i sex olika länder; Sverige, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz och Spanien.

Dessa sektioner ingår i ett internationellt råd, International Council, som ska bestämma huvudinriktningen för föreningen.

I veckan möttes sektionerna för ett möte i Paris och där beslutades det att Siri Hill skulle bli vice ordförande. Tysken Michael Rediske valdes om som ordförande för det internationella rådet.

Vid sidan av de mer självständiga sektionerna och huvudkontoret i Frankrike har Reportrar utan gränser även sju kontor. Dessa ligger i London, Bryssel, Tunis, Washington DC, Rio de Janeiro, Dakar och Taipei

Foto: David Gimlin