Sverige på andraplats i uppdaterat pressfrihetsindex

screen_shot_2017-04-26_at_08.46.22.png

Pressfrihetskartan 2017
Analys – ”Journalism weakened by democracy’s erosion
Analys – ”Press Freedom Index – ever darker world map
Alla dokument, inkl pressmeddelande, i en PDF

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, som mäter situationen för medier i 180 av världens länder, uppdateras nu till 2017 års version. Sverige, som i förra årets mätning hamnade på åttonde plats – sist bland de nordiska länderna – klättrar ordentligt och stannar på andra plats. Finland, den tidigare ettan, faller till en tredjeplats och lämnar ledartröjan till Norge.

– Det är naturligtvis glädjande att se att Sverige ökar i vår mätning. Vi har en stark tradition av fria medier i landet som vi ska vara stolta över. Vi har också en levande diskussion om de hot som journalister utsätts för i sitt yrke. Den diskussionen ledde under 2016 till att rättsvårdande myndigheter tog problemet på allvar. Vi fick ett par vägledande domar som tydligt visar att en attack på journalister är en attack på själva samhällskroppen. Det finns fortfarande mycket att göra. Varje hot är ett hot för mycket, men det rör på sig, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

I. Demokratier på fallrepet
Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar på faran att världen har nåt en brytningstid för mediefrihet, speciellt i demokratiska länder. (Se också analysen Journalism weakened by democracy’s erosion.) Världens demokratier har fallit i indexet även tidigare år, men nytt i år är att inget verkar motverka eller kompensera fallet.

En besatthet av övervakning, liksom kränkningar av principen om källskydd, bidrar till den försämrade situationen i länder som tidigare betraktades som godartade. Det inkluderar USA (ner två placeringar till 43:e plats), Storbritannien (ner två placeringar till 40:e plats), Chile (ner två placeringar till 33:e plats) och Nya Zeeland (ner åtta placeringar till 13:e plats).

Valet av Donald Trump i USA, liksom Brexit-kampanjen i Storbritannien, kantades av kraftiga påhopp på medier – och i kölvattnet skapades en giftig cocktail av fejkade nyheter och desinformation.

Mediefriheten har minskat i alla länder där auktoritärt orienterade ledare har tagit makten. Jaroslaw Kaczynski’s Poland (54:e plats) har tappat sju platser i årets pressfrihetsindex. Efter att ha förvandlat statliga radio- och tv-kanaler till propagandaverktyg har den polska regeringen försökt strypa finansiering till oberoende tidningar som motsatt sig de styrandes politik.

Viktor Orbáns Ungern (71:a plats) har fallit fyra placeringar. John Magufulis Tanzania (83:e plats) har tappat tolv placeringar. Efter den misslyckade statskuppen mot Turkiets president Erdogan har landet (155:e plats) förvandlats till världens största fängelse för mediearbetare. Putins Ryssland behåller sin placering i den lägsta femtedelen av listan (plats 148).

– Det går oroväckande snabbt nedåt för demokratier just nu. Om inte mediefriheten kan garanteras så går det inte längre att bevara våra andra friheter, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

II. Norge först, Nordkorea sist
Även de nordiska länderna påverkas av den hårdnande situationen i världen och Finland (ner två placeringar till 3:e plats) mister sin förstaplacering till Norge efter politiska påtryckningar och intressekonflikter. Sverige klättrar sex placeringar till en andraplats efter att myndigheter prioriterat att utreda brott mot journalister. Flera samarbeten mellan polis och mediehus har vuxit fram och förbättrat möjligheterna för attacker och hot mot journalister att inte passera ostraffat.

På motsatt sida indexet återfinns Eritrea (upp en placering till 179:e plats) som har lämnat sistaplatsen till Nordkorea (ner en placering till 180:e plats) för första gången sedan 2007. Orsaken är den eritreanska regimen under året har tillåtit noga bevakade mediebesök.

Nordkorea (plats 180) fortsätter att hålla sin befolkning i journalistiskt armod och starkt förtryck. Att lyssna på en utländsk radiosändning kan leda till placering i koncentrationsläger.

I den absoluta botten återfinns också Turkmenistan (plats 178) som är ett av världens mest repressiva och isolerade länder. Syrien (plats 177) är sönderslitet av ett aldrig avstannande krig. Landet är fortfarande det dödligaste för journalister. Mediearbetare görs till måltavlor både för landets hänsynslösa diktator och för jihadistiska rebellgrupper. (Se analysen Press Freedom Index – ever darker world map.)

Mediefriheten har aldrig varit så hotad
Reportrar utan gränsers globala indikator visar att mediefriheten runt om i världen aldrig har varit så hotad som nu. Indikatorn visar att begränsningar och kränkningar har ökat med 14 procent de senaste fem åren. Under 2016 fick nästan två tredjedelar av länderna (62,2 procent) försämrade betyg på sin situation. Länder vars situation kan beskrivas som ”bra” eller ”ganska bra” minskade med 2,3 procent.

Mellanöstern och Nordafrika, som är skådeplats för krig i Jemen (ner fyra placeringar till 166:e plats) och Syrien, är fortfarande den farligaste regionen i världen för journalister. Östeuropa och Centralasien, den näst värsta regionen, följer inte långt efter. Nästan två tredjedelar av länderna rankas runt 150-sträcket, eller under, i pressfrihetsindexet. Utöver den nedåtgående spiralen i Turkiet innebar 2016 attacker också på oberoende medier i Ryssland, medan despoter i före detta sovjetrepubliker som Tadjikistan (plats 149), Turkmenistan (plats 178) och Azerbajdzjan (plats 162) har finslipat sina verktyg för att kontrollera medierna.

I Asien och Stillahavsregionen finner vi Kina (plats 176) och Vietnam (plats 175) som är världens största fängelser för journalister respektive bloggare, samt länder som Pakistan (plats 139), Filippinerna (plats 127) och Bangladesh (plats 146).

I Afrika är det nu mer regel än undantag att åtkomst till internet stängs av i samband med val eller större protester. Eritrea (plats 179) håller den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak fången sedan 16 år.

Kuba (plats 173) är det enda landet i Latinamerika som är svartfärgat i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.

EU- och Balkanregionen är även fortsättningsvis den del av världen där medierna är som friast, men indikatorerna visar samtidigt den största förändringen mot föregående år. Indikatorn visar på en ökning av incidenter med 3,4 procent. Sett över fem år är förändringen ännu mer uppenbar: 17,5 procent.

III. Ökningar, försämringar och skenbara förbättringar
Nicaragua (ner 17 placeringar till plats 92) utmärker sig genom att falla längre än något annat land. Det i svallvågorna av det kontroversiella omvalet av Daniel Ortega blev medier hotade, trakasserade och utsatta för godtyckliga gripanden. Tanzania (ner tolv placeringar till plats 83) tar president John ”Bulldozer” Magufuli ett allt hårdare grepp runt medier.

Förbättringarna i två länder, Gambia (upp två placeringar till plats 143) och Colombia (upp fem placeringar till plats 129), är särskilt hoppfulla. I Gambia har ocensurerade tidningar börjat produceras och i Colombia har det historiska fredsavtalet satt punkt för en 52 år lång väpnad konflikt. 2016 var det första året på sju år som alla journalister klarade sig levande i landet.

Ett av de största lyften i årets pressfrihetsindex är bara skenbart positivt. Italien (plats 52) har klättrat 25 placeringar i indexet som en konsekvens av frikännandet av bland annat de två journalister som häktats i ”VatiLeaks 2”-fallet. Italien är dock även fortsatt ett av de länder i Europa där flest journalister hotas av organiserad brottslighet.

Färre dödade journalister lyfte Filippinerna (127) elva platser men förolämpningarna och hoten från president Duarte är illavarslande.

Mer information på https://rsf.org/en/ranking.