Reportrar utan gränser vill att åklagaren omprövar beslut om Dawit Isaak

Reportrar utan gränser (RSF) begär tillsammans med tolv internationella jurister att Åklagarmyndigheten inleder en förundersökning [...]