Reportrar utan gränser upprepar vikten av att ta hänsyn till det journalistiska arbetet i Estoniamålet

Åklagarmyndigheten har beslutat sig för att överklaga tingsrättens friande dom i målet om Estonias gravfrid. [...]