Den svenska regeringen måste skydda iranska exiljournalister

Reportrar utan gränser ser med stor oro på de hot som riktas mot iranska journalister [...]